Přejít k hlavnímu obsahu

Mobilní aplikace EG.D Distribuce

Mobilní aplikace Distribuce nabízí užitečné funkce. Mezi ty klíčové patří např. sledování nízkého tarifu – HDO a plánovaných odstávek. U vybraných funkcionalit lze nastavit chytré notifikace, tedy automatické upozorňování při jakékoli změně.

Funkce aplikace:

 • načtení polohy odběrných míst pomocí GPS
 • notifikace pro časy nízkého tarifu (HDO) – aktuální upozornění na změnu času nízkého tarifu pro nastavená odběrná místa
  I s pevně nastavenými časy spínání nízkého tarifu budete mít přehled např. o časech pro ohřev teplé užitkové vody, přímotopné nebo akumulační vytápění, dobíjení elektromobilu aj.
 • notifikace pro aktuální poruchy a pro odstávky plánované na nastavených odběrných místech
 • hlášení závad – načtení GPS souřadnic pro dané místo, odeslání fotografie se závadou v reálném čase
 • možnost používání i offline – mobilní aplikaci lze používat i bez internetového připojení. Aplikace je instalovaná přímo v zařízení, a tak často ke správné funkčnosti připojení nepotřebuje. Vždy si uloží předvyplněný formulář pro hlášení závad až do okamžiku odeslání a zobrazí naposledy načtené časy HDO.

Grafika aplikace je vytvořena tak, aby byla co nejvíce intuitivní a přehledná pro uživatele. Ke všem důležitým funkcím a informacím se dostane na pár ťuknutí.

Ochrana osobních údajů

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup do mobilní aplikace Distribuce může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Stáhněte si mobilní aplikaci EG.D Distribuce
 • načtení polohy odběrných míst pomocí GPS
 • notifikace při změně času nízkého tarifu (HDO)
 • notifikace pro plánované odstávky
 • možnost hlášení závad včetně obrazové přílohy
 • nový přehledný design