Přejít k hlavnímu obsahu

Energetická legislativa

Zákon č. 458/2000 Sb. - Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

Tento zákon je stěžejním předpisem z hlediska úpravy vzájemných vztahů v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství.
Energetický zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2001 a z pohledu zákazníka jsou nejdůležitější tyto části:

  • § 28 zákazník (pro plyn § 62),
  • § 50 smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou (s plynem § 72).

Znění energetického zákona je k dispozici na portálu veřejné správy.

Vyhláška č. 16/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Vyhláška o připojení řeší především podmínky připojení (postupy a lhůty - § 3 až § 9), rezervaci příkonu (§ 10), způsob stanovení podílu zákazníka na oprávněných nákladech (§ 11 až § 14), krátkodobé připojení (§ 15) a podmínky zjednodušeného připojení mikrozdroje (§ 16).

Znění vyhlášky najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Další důležité právní předpisy a aktuální znění vyhlášek a zákonů najdete na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ) nebo na portálu veřejné správy.

Prováděcí předpisy dalších orgánů a institucí:

 

Upozorňujeme, že veškerý obsah této webové stránky s názvem “Energetická legislativa”, včetně dostupných znění jednotlivých právních předpisů nebo uvedených odkazů na znění právních předpisů na jiných webových stránkách, má jenom obecný informativní charakter a nelze jej proto využívat jako zdroj aktuálně platných právních předpisů. Aktuální znění si proto obstarejte u jednotlivých státních orgánů uvedených výše, které tyto předpisy zveřejňují. Neneseme žádnou odpovědnost a nečiníme žádné záruky ohledně přesnosti, pravdivosti, aktuálnosti, dostupnosti či spolehlivosti uvedeného obsahu.