Přejít k hlavnímu obsahu

Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém

Vítejte ve vnitřním oznamovacím systému společnosti EG.D pro oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém Vám umožňuje podat oznámení o jednání nebo situacích, ke kterým došlo ze strany zaměstnanců nebo členů orgánů společnosti EG.D, o kterých se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy. Oznámení podaná prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému jsou projednávána důvěrně, nemusíte se tedy obávat o prozrazení Vaší identity.

Prosíme Vás ale o uvedení Vašeho skutečného jména a pracovní pozice. Zaručujeme Vám však maximální diskrétnost po celou dobu řešení oznámení. Společnost ale přijímá i anonymní oznámení.

Prosím zvolte, které společnosti se oznámení týká…

Vnitřní oznamovací systém

Tento oznamovací systém umožňuje podat oznámení v režimu českého zákona o ochraně oznamovatelů a je spravován českou advokátní kanceláří.