Přejít k hlavnímu obsahu

Připojení / odpojení hlavního domovního vedení (HDV)

Pokud požadujete provést manipulaci s HDV (připojit HDV nebo odpojit HDV z naší přípojkové či pojistkové skříně)

1. Co je to HDV, k čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Hlavní domovní vedení je vedení z hlavní domovní skříně až k odbočce po poslední elektroměr, tzn. vede elektřinu pro všechny odběry v objektu. Více informací se můžete dočíst v Připojovacích podmínkách.

Elektrikář nesmí vstupovat do přípojkové nebo pojistkové skříně a je povinen tuto skutečnost nahlásit distributorovi.

Připojení hlavního domovního vedení k distribuční síti a vstup (zásah) do přípojkové skříně (HDS) smí provést pouze Provozovatel distribuční soustavy.

Typy připojení včetně HDV: 

 

Tuto žádost použijte ve chvíli, kdy požadujete připojit nebo odpojit HDV z naší přípojkové či pojistkové skříně. Může to být z důvodu nového připojení nebo změny na stávajícím odběrném místě, např. změna sazby.

Je potřeba nás požádat dříve, než budete uzavírat se svým vybraným obchodníkem novou smlouvu o sdružených službách z důvodu instalace elektroměru či změny.

Žádost prosím vyplňte i když budete přemisťovat elektroměrový rozvaděč. V těchto případech si necháte elektrikářem připravit nový rozvaděč včetně HDV a my provedeme přemístění elektroměru včetně odpojení a opětovného zapojení HDV právě na základě této žádosti.

Co budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • adresu místa, kde chcete řešit HDV včetně číselného údaje EAN (najdete ve smlouvě o připojení)
 • důvod řešení připojení/odpojení HDV

2. Podání žádosti

Pro podání žádosti je nezbytné mít splněné následující podmínky:

 • je zapotřebí mít platnou smlouvu o připojení,
 • uhrazený podíl ze smlouvy o připojení,
 • musí být dokončena úprava distribuční sítě ze strany EG.D.

Žádost o HDV můžete podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno
 • telefonicky na Nonstop lince 800 22 55 77

3. Co se bude dít po podání žádosti

Vaše žádost projde technickým posouzením a následně bude předána našemu pracovníkovi, který vás bude telefonicky kontaktovat ohledně termínu provedení. Pokud jste dostali potvrzení o přijetí požadavku, prosím vyčkejte, až se s vámi spojíme. Po připojení HDV vám přijde informace o provedení formou SMS.