Přejít k hlavnímu obsahu

Pokud se na vašem pozemku nachází zařízení distribuční soustavy EG.D, a.s., ujistěte se, že správně a bezpečně udržujete vegetaci v jeho blízkosti.

Co dělat při ořezu dřevin v okolí zařízení distribuční soustavy:

Jaké máte jako majitel pozemku povinnosti?

Povinností majitele pozemku je pečovat o dřeviny tak, aby neohrožovaly bezpečný a spolehlivý chod distribuční soustavy.

Vlastníci nemovitostí mají podle ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny povinnost udržovat dřeviny. Pokud je tedy na vašem pozemku elektrické nebo plynové vedení nebo na váš pozemek zasahuje ochranné pásmo, je vaší zákonnou povinností pravidelně odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, které ohrožují jejich bezpečný a spolehlivý provoz.

Jak zjistím, že je na mém pozemku zařízení distribuční soustavy nebo jeho ochranné pásmo?

Tuto informaci jednoduše získáte na našem Geoportálu. Přechodem na Geoportál si snadno ověříte, jestli se na vašem pozemku nachází zařízení distribuční soustavy nebo jeho ochranné pásmo. Pokud si s použitím Geoportálu nebudete vědět rady, zde najdete návod.

Jaké vzdálenosti od zařízení distribuční soustavy musím dodržovat?

Záleží na samotném typu zařízení distribuční soustavy, úrovni napěťové hladiny či provozním tlaku plynovodu. Tyto údaje si snadno ověříte v Geoportálu.
Pokud si s použitím Geoportálu nebudete vědět rady, tady je návod.

Bezpečnou vzdálenost mezi dřevinami a zařízením distribuční soustavy stanovují podnikové normy energetiky. Vzdálenosti se liší podle typu zařízení distribuční soustavy:

 

Instruktážní video: Bezpečné provádění ořezu dřevin v blízkosti elektrického vedení

Video vzniklo ve spolupráci s ČSRES.

Kdy a jak požádáte o vypnutí zařízení distribuční soustavy pro bezpečný ořez dřevin?

Nelze-li při odstraňování porostu v blízkosti vedení pod napětím dodržet bezpečnou vzdálenost pro práci a zajistit tak bezpečnost osob, požádejte nás nejdříve o vypnutí zařízení.

Bezpečnou vzdálenost od vedení při realizaci ořezu pro osoby bez elektrotechnické kvalifikace stanoví podniková norma energetiky, je odvislá od velikosti napětí a je nutno ji dodržet každou částí těla (vč. končetin, oděvu), platí současně i pro veškeré použité pomůcky (kupř. žebřík, pilka, teleskopické nástroje) a zároveň ji nesmí překročit ani naklánějící se větve k vedení při působení větru, námrazy, tíhy plodů atp.:

Jmenovité napětí Bezpečná vzdálenost
Nízké napětí (do 1 kV) 1 metr
Vysoké napětí (až do 35 kV) 2 metry
Velmi vysoké napětí (až do 220 kV) 3 metry

 

Co dělat, když nemůžete bezpečně ořezat dřeviny ani u vypnutého zařízení?

Pokud nemůžete bezpečně ořezat dřeviny ani u vypnutého zařízení, zajistíme ořez dřevin my.
Stačí postupovat podle následující kroků:

1)   Připravte si prosím

 • údaje o vlastníkovi nemovitosti a kontakt na něj,
 • adresu místa, kde chcete ořez provést,
 • fotku problematického místa, pokud ji máte k dispozici.

 

2)   Podejte žádost

Žádost o ořez stromů můžete podat:

 • e-mailem na info@egd.cz,
 • poštou na adresu:
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54 Brno,
 • telefonicky na Nonstop lince 800 22 55 77.

 

3)   Co se bude dít po podání žádosti

Vaši žádost posoudíme, a pokud bude potřeba, spojí se s vámi náš pracovník a domluvíte se na termínu a dalších detailech.

Jak se zachovat v případě pádu stromu či jiného porostu na distribuční zařízení?

Osoba provádějící zásah musí:

 • bezodkladně přerušit prováděný zásah,
 • nedotýkat se stromu či jiného porostu nebo jejich větví, které jsou v kontaktu s vedením,
 • opustit pracoviště,
 • o vzniklém mimořádném stavu informovat telefonicky na
  • tel. č. 800 22 55 77– Poruchová linka Elektřina, nebo
  • tel. č. 1239 – Poruchová linka Plyn,
 • vyčkat na příjezd zaměstnance EG.D, a.s., který rozhodne o dalším způsobu pokračování v zásahu.