Přejít k hlavnímu obsahu

Průvodce distribučními sazbami

Pomůžeme Vám vybrat odpovídající distribuční sazbu

Co je distribuční sazba?

Každý odběratel elektřiny má tzv. distribuční sazbu, která stanovuje cenu za odběr. Na základě druhu spotřebičů využívaných v odběrném místě a s přihlédnutím k reálnému množství spotřebované elektrické energie si zákazník volí vhodnou distribuční sazbu. Rozlišovány jsou sazby pro domácnosti (označují se písmenem D) a sazby pro podnikatele (označují se písmenem C).

Distribuční sazby jsou děleny na jednotarifní a dvoutarifní:

  • U jednotarifní sazby je elektřina během celého dne odebírána za stejnou cenu, a to pouze ve vysokém tarifu (VT).
  • U dvoutarifní sazby se střídá odběr elektrické energie ve vysokém tarifu (VT) a nízkém tarifu (NT). Přepínání tarifů VT, NT má na starost tzv. sazbový spínač například HDO (hromadné dálkové ovládání), pomocí kterého se tarify automaticky přepínají. U speciálních elektroměrů je tento přijímač součástí elektroměru. Doba platnosti NT je u sazeb různá.

 

Co se Vám bude hodit při výběru sazby

Hodnota hlavního jističe a počet fází

Velikost jističe a počet fází, například 1x25A, 3x20A.

Reálná či odhadovaná spotřeba

Reálnou spotřebu najdete ve vyúčtování, odhadovanou spotřebu stanovíte dle využívání spotřebičů.

Hodnota příkonu spotřebičů

Hodnotu příkonu spotřebiče najdete na štítku přístroje nebo v návodu k použití.

Energetický štítek budovy

Pro určení energetické náročnosti budovy a tepelných ztrát.

Zjistěte si vhodnou distribuční sazbu
 

Online průvodce sazbami

 

Změna stávající distribuční sazby?

Změnu distribuční sazby si dojednejte s Vaším dodavatelem elektrické energie.
Pro změnu sazby distribuce elektřiny je potřeba splňovat stanovené podmínky, které určuje aktuální Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.