Přejít k hlavnímu obsahu

Co je optimalizace distribuční sazby?

Pokud se na odběrném místě změnila situace, například máte nové spotřebiče, je možné, že vaše původní distribuční sazba už není vhodná. Když si zvolíte tu správnou, ušetříte náklady za energii.

Podrobný přehled distribučních sazeb včetně podmínek pro jejich přiznání najdete zde.

Základní přehled distribučních sazeb

Domácnosti

 D 01d – Pro odběrná místa s nižší spotřebou elektřiny jako například menší domácnosti, chaty, zahrádky, garáže (běžné spotřebiče bez ohřevu vody a vytápění).

 D 02d -  Pro klasickou domácnost s běžnými elektrickými spotřebiči např. lednička, pračka, myčka… (bez ohřevu vody a vytápění).

 D 25d -  Pro odběrná místa s akumulačními spotřebiči, např. ohřev vody - bojler, případně akumulační vytápění.

 D 26d -  Pro odběrná místa, s akumulačními spotřebiči pro akumulační vytápění, ohřev vody - bojler.

 D 27d -  Pro zákazníky, kteří vlastní nebo užívají elektromobil.

 D 35d -  Pro odběrná místa, která využívají kombinované – hybridní vytápění a ohřev vody (kombinace akumulačního a přímotopného). (Možnost přiznání do 31. 3. 2016 -   nahrazuje ji sazba D57d)

 D 45d -  Pro odběrná místa, která využívají k vytápění přímotopné elektrické spotřebiče. (Možnost přiznání do 31. 3. 2016 - nahrazuje ji sazba D57d)

 D 56d -  Pro odběrná místa, která využívají k vytápění tepelné čerpadlo. (Možnost přiznání do 31.3.2016 - nahrazuje ji sazba D57d)

 D 57d - Pro odběrná místa s hybridním vytápěním, nebo s přímotopnými spotřebiči k vytápění objektu a nebo systém s tepelným čerpadlem. (Možnost přiznání této sazby od 1. 4. 2016)

 D 61d -  Pro odběrná místa, která jsou využívána převážně k víkendovým pobytům.

Podnikatelé

 C 01d - Pro odběrná místa s nízkou spotřebou, kde nejsou instalované spotřebiče pro ohřev vody a vytápění.

 C 02d - Pro odběrná místa se střední klasickou spotřebou, kde nejsou instalované spotřebiče pro ohřev vody a vytápění.

 C 03d - Pro odběrná místa s velmi vysokou spotřebou, kde nejsou instalované spotřebiče pro ohřev vody a vytápění.

 C 60d - Neměřené odběry, kde není možné technicko-ekonomicky měřit elektroměrem např. poplachové sirény, policejní hlásiče atd.

 C 62d - Pro veřejné osvětlení.

 C 25d, C 26d - Pro odběrná místa s akumulačními spotřebiči, např. ohřev vody - bojler, případně akumulační vytápění.

 C 27d -  Pro zákazníky, kteří vlastní nebo užívají elektromobil.

 C 35d – Pro odběrná místa s hybridním (smíšeným) vytápěním / ohřev vody (kombinace akumulačního a přímotopného vytápění). (Možnost přiznání do 31. března 2017)

 C 45d - Pro odběrná místa s elektrickým vytápěním - přímotopný konvektor, podlahové topení, elektrokotel, sálavé panely, infratopení. (Může být od 1. ledna 2020 přiznána pouze pro odběrná místa určená k bydlení umístěná v rámci stavby pro bydlení podle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Pro ostatní odběrná místa nemůže být přiznána po 31. březnu 2017.)

 C 46d - Pro odběrná místa kde jsou řádně nainstalovány hybridní nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění. (Možnost přiznání od 1. dubna 2017)

 C 56 d - Pro odběrná místa s vytápěním pomocí tepelného čerpadla.