Přejít k hlavnímu obsahu

Demolice objektu

Např. chcete demontovat z vašeho domu naši přípojku

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Pokud zde potřebujete demolovat objekt, je nejprve potřeba poslat nám vyplněnou žádost. Jako důvod žádosti uveďte demolici objektu.

Tato žádost slouží také k vystavení potvrzení pro stavební úřad, že je odběrné místo bezpečně odpojeno od elektrické sítě.

Pokud zároveň požadujete ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo zemního plynu, včetně demontáže měřidla elektroměru/plynoměru), kontaktujte vašeho dodavatele.

Co budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • adresa místa, kde plánujete demolici 
 • důvod demolice
 • k žádosti můžete přiložit:
  • demoliční výměr (pokud jej již máte)
  • zákres s vyznačenou částí přípojky, kterou požadujete odstranit
  • případně jiné dokumenty, které by nám pomohly

Do žádosti uveďte prosím co nejvíce upřesňujících informací (např. jaká elektrická zařízená jsou na domě nebo situační foto).
 

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D14

Žádost o demolici můžete podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Na základě vaší žádosti dostanete do 30 dnů stanovisko našeho technika.

Jestli zároveň chcete ukončit smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo zemního plynu včetně demontáže elektroměru nebo plynoměru, kontaktujte svého dodavatele.