Přejít k hlavnímu obsahu

Provozujeme distribuční soustavu elektřiny a působíme na celém území Jihomoravského a Jihočeského kraje, částečně pak v kraji Zlínském, Olomouckém a na Vysočině. Distribuci plynu máme na starosti jen na území Jihočeského kraje.

Jako distributor vlastníme jak samotné vedení, tak sloupy, transformátory, potrubí a další zařízení, které slouží k rozvodu elektřiny a plynu. Licenci na distribuci elektřiny i plynu jsme získali na základě energetického zákona a podléháme kontrole Energetického regulačního úřadu.

 

Kde se s námi potkáte?

Distribuční území EG.D

 

du_elektrina

 

 

du_plyn

Jak se jako distributor lišíme od dodavatele energií?

Dodavatel je obchodník, tedy prodejce energií. Dodává vám elektřinu, plyn nebo jiné komodity a služby. Dodavatele si vybíráte sami nezávisle na území.

 

My jako distributor elektřinu ani plyn neprodáváme, ale energie dopravujeme k zákazníkům. Distributora si nemůžete vybrat, podle území spadáte do jeho oblasti.

O co přesně se tedy jako distributor staráme?
 

  • distribuční služby (hlavně doprava elektřiny a plynu k zákazníkům)
  • řízení provozu distribuční sítě
  • údržba a výstavba distribuční soustavy
  • správa aktiv distribuční sítě
  • modernizace a obnova distribuční sítě
  • připojení odběrných nebo výrobních zařízení zákazníků
  • správa elektroměrů a plynoměrů, tedy montáž, výměna nebo demontáž přístrojů
  • metrologie
  • odečty elektroměrů a plynoměrů
  • spolupráce s ostatními účastníky trhu s elektřinou a plynem, tedy s jednotlivými obchodníky, OTE a ERÚ