Přejít k hlavnímu obsahu

Nové připojení elektřiny na hladině nízkého napětí

Např. rodinné domy, byty, chaty a menší stavby

1. K čemu žádost slouží a co budete k podání žádosti potřebovat

Žádost slouží k připojení rodinných domů, bytů a menších staveb (např. chat a garáží), a to pro trvalý odběr.

Co budete potřebovat

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o odběrném místě, zejména:
  • velikost jističe (1x25A, 3x20A aj.) - nápověda pro výběr jističe
  • počet fází (jednofázové, třífázové)
  • druh odběru (rodinný dům, byt, zahrada aj.)
  • plánované spotřebiče a jejich příkon
 • přehledný situační plánek (katastrální mapu, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy objektu, příjezdové cesty a zamýšleného vstupu. 
  V případě podání online žádosti plánek není nutný.

2. Podání žádosti online

 • Rychlejší zpracování žádosti
 • Při vyplňování vás upozorníme na případné chyby

Online formulář nelze využít pro připojení odběrného místa, kde je připojená výrobna, nebo pro připojení více odběrných míst. V tomto případě použijte prosím PDF formulář.

 

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení a uhrazení podílu na oprávněných nákladech

do 30 dnů

Na základě žádosti vám bude vystaven návrh Smlouvy o připojení, který vám nejpozději do 30 dnů zašleme poštou.

V návrhu Smlouvy o připojení naleznete přesné informace o termínu připojení, přípravě vašeho odběrného místa a podílu na oprávněných nákladech.

do 30 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů pošlete podepsaný zpět.

Podíl na oprávněných nákladech

Na základě vyhlášky o připojení hradíte jako žadatel o připojení tzv. podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Výše podílu se odvíjí od hodnoty vámi požadovaného příkonu. Skutečnou výši vašeho podílu naleznete ve smlouvě.

Zde si můžete spočítat váš podíl na oprávněných nákladech.

do 15 dnů

První část podílu je potřeba uhradit do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy a druhou do data uvedeného ve smlouvě. Částku můžete uhradit také dohromady. Platební údaje jsou uvedeny ve Smlouvě o připojení.

Příprava odběrného místa a revizní zprávy

Po podpisu smlouvy a dokončení přípravy vaší části přípojky (HDV - hlavní domovní vedení + elektroměrový rozvaděč) vámi zajištěným elektrikářem nebo elektro firmou, si domluvíte návštěvu revizního technika, který provede revizi připojovaného odběrného elektrického zařízení.

Revizní zprávu budete potřebovat pro dodavatele elektřiny kvůli uzavření smlouvy o dodávce elektřiny, na základě níž bude zahájena dodávka elektrické energie.

Žádost o výpis z revizní zprávy PDF formulář D9.

Při přípravě odběrného místa dbejte na dodržení Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav a při výběru hlavního jističe nezapomeňte na jeho správné technické parametry.

 

Uzavření smlouvy o dodávce

Následně si vyberte vhodného dodavatele elektřiny a uzavřete s ním smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

Seznam dodavatelů naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Nainstalujeme vám elektroměr

Po uzavření smlouvy o sdružených službách zažádá váš vybraný dodavatel o instalaci elektroměru. Elektroměr nainstaluje náš pracovník do 5 pracovních dnů, pokud budou splněny všechny podmínky ze smlouvy o připojení.

Potřebujete přejít z krátkodobého (staveništního) připojení elektřiny na trvalé připojení?

Přejít z krátkodobého připojení na trvalé lze ve dvou jednoduchých krocích:

Pozor: Nejdříve je nutné uzavřít novou Smlouvu o připojení na trvalé připojení a splnit její podmínky

 1. Zažádejte o ukončení smlouvy o sdružených službách u svého dodavatele elektřiny – smlouva bude zrušena včetně demontáže elektroměru.
 2. Sjednejte si novou smlouvu o sdružených službách u vybraného dodavatele elektřiny – bude sjednána nová smlouva včetně instalace nového elektroměru.

Vybraného dodavatele požádejte o přechod (výměnu elektroměru) v jeden den. Jen tak nebude dodávka elektřiny přerušena.
 

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.

Nevíte si rady? Zkuste náš videonávod

Máte další otázky? Volejte nebo pište

800 22 55 77

pracovní dny 7–20 hodin

info@egd.cz