Přejít k hlavnímu obsahu

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Rozlišujeme 3 situace, kdy může tento váš požadavek vzniknout:

 • Zahájení odběru v novém odběrném místě (Připojení odběrného místa k distribuční soustavě)
  - žádáte pokud potřebujete odběrné místo připojit k distribuční soustavě, musí být splněny veškeré podmínky dané smlouvou o připojení a odběrné místo je připraveno k připojení k distribuční soustavě, montáži elektroměru a uvedení zařízení do provozu.

 • Změna technických parametrů odběrného místa
  - slouží ke změně technických parametrů odběrného místa (např. výměna měřících transformátorů či rekonstrukce zařízení v odběrném místě).

 • Odpojení odběrného místa (Vypnutí stávajícího zařízení)
  - využijete při požadavku na vypnutí stávajícího zařízení připojeného k distribuční soustavě, a to z důvodu prací na zařízení v beznapěťovém stavu (např. pravidelná revize / údržba trafostanice, rekonstrukce, montáž optočlenu či elektrotechnická kontrola).

 

Detailní informace k jednotlivým situacím a variantám: 

Zahájení odběru v novém odběrném místě

K čemu žádost slouží a co budete pro podání potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud potřebujete odběrné místo zahájit v novém odběrném místě (Připojení odběrného místa k distribuční soustavě).

Musí být splněny veškeré podmínky dané smlouvou o připojení a odběrné místo je připraveno k připojení k distribuční soustavě, montáži elektroměru a uvedení zařízení do provozu.

Aby mohl být váš požadavek v pořádku zpracován, je nutné mít uzavřenou smlouvu o sdružených službách s vybraným obchodníkem nebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy s námi.

Pro podání budete, v souvislosti s prováděnou prací, potřebovat:

 • údaje a kontakty žadatele (jméno, telefon, e-mail)
 • údaje o odběrném místě:
  • EAN
  • číslo smlouvy o připojení
  • název zařízení
  • adresa zařízení
 • platnou revizní zprávu o zařízení
 • doklad o úředním ověření měřících transformátorů
 • požadovaný termín zapnutí a uvedení do provozu

Žádost je třeba podat minimálně 25 kalendářních dní předem.

Podání žádosti

Pro podání písemnou formou využijte:
PDF formulář D12

Vzor vyplnění:
Zahájení odběru v novém odběrném místě (Připojení odběrného místa k distribuční soustavě)

Formulář společně s nezbytnými doklady lze podat:

-   e-mailem na info@egd.cz

-   poštou na:

EG.D, a.s.

Středisko služeb zákazníkům

Poštovní přihrádka 54

656 54  Brno

Změna technických parametrů ve stávajícím odběrném místě

K čemu žádost slouží a co budete pro podání potřebovat

Tuto žádost využijete např. při výměně měřících transformátorů či rekonstrukce zařízení v odběrném místě.

Pro podání budete, v souvislosti s prováděnou prací, potřebovat:

 • údaje a kontakty žadatele
 • údaje o odběrném místě:
  • EAN
  • číslo smlouvy o připojení
  • název zařízení
  • adresa zařízení
 • doklad o úředním ověření měřících transformátorů
 • specifikaci prováděné práce na odběrném místě
 • důvod prováděné práce
 • dobu prováděné práce
 • kdo bude práci provádět a vedoucí práce
 • specifikace úseku vypnutí
 • požadovaný termín

Žádost je třeba podat minimálně 25 kalendářních dní předem.

Podání žádosti

Pro podání písemnou formou využijte:
PDF formulář D12

Vzor vyplnění:
Změna technických parametrů ve stávajícím odběrném místě

Formulář společně s nezbytnými doklady lze podat:

-   e-mailem na info@egd.cz

-   poštou na:

EG.D, a.s.

Středisko služeb zákazníkům

Poštovní přihrádka 54

656 54  Brno

Odpojení odběrného místa (Vypnutí stávajícího zařízení)

K čemu žádost slouží a co budete pro podání potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud požadujete vypnutí stávajícího zařízení připojeného k distribuční soustavě, a to z důvodu prací na zařízení v beznapěťovém stavu (např. pravidelná revize / údržba trafostanice, rekonstrukce, montáž optočlenu či elektrotechnická kontrola). Po skončení prací opět vaše odběrné místo znovu zapneme.

Aby mohl být váš požadavek v pořádku zpracován, je nutné mít uzavřenou smlouvu o sdružených službách s vybraným obchodníkem nebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy.

Tato žádost neslouží pro odpojení odběrného místa z důvodu ukončení vašeho smluvního vztahu s obchodníkem. S tímto druhem požadavku se obraťte na něj.

Pro podání budete, v souvislosti s prováděnou prací, potřebovat:

 • údaje a kontakty žadatele
 • údaje o odběrném místě:
  • EAN
  • číslo smlouvy o připojení
  • název zařízení
  • adresa zařízení
 • specifikaci prováděné práce na odběrném místě
 • důvod prováděné práce
 • dobu prováděné práce
 • kdo bude práci provádět a vedoucí práce
 • specifikace úseku vypnutí
 • požadovaný termín

Žádost je třeba podat minimálně 25 kalendářních dní předem.

Podání žádosti

Pro podání písemnou formou využijte:
PDF formulář D12

Vzor vyplnění:
Odpojení odběrného místa (Vypnutí stávajícího zařízení)

Formulář společně s nezbytnými doklady lze podat:

-   e-mailem na info@egd.cz

-   poštou na:

EG.D, a.s.

Středisko služeb zákazníkům

Poštovní přihrádka 54

656 54  Brno

2. Upozornění

Veškeré požadavky na vypnutí zařízení, které jsou realizovány ze strany provozovatele distribuční soustavy probíhají v pracovní dny od 7:00 do 13:00.

Nestandardní požadavky, tj. mimo uvedenou pracovní dobu lze plánovat / realizovat pouze na základě individuální vzájemné domluvy a za maximální možné součinnosti všech zainteresovaných stran, přičemž vždy musí být zachována nezbytná koordinace požadovaného / naplánovaného termínu vypnutí daného odběrného místa.

3. Co se bude dít po podání žádosti

Na základě vašich doložených dokladů proběhne kontrola údajů a příloh, které musí souhlasit s hodnotami ze smlouvy o připojení (platnost smlouvy, úhrada podílu, dokončení investice ze strany provozovatele distribuční soustavy, doklad o úředním ověření měřících transformátorů proudu / napětí).

Požadavek poté zpracujeme a potvrdíme termín realizace.

V případě, že nedojde k včasnému podání žádosti o novou smlouvu vaším obchodníkem nebo uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy a smlouvy o dodávce elektrické energie pozbývá požadavek platnosti a je potřeba jej podat znovu (po splnění výše uvedených podmínek).

Máte další otázky? Volejte nebo pište

800 22 55 77

(pracovní dny 7–20 hod.)