Přejít k hlavnímu obsahu

Vyfiltrovat

Vyfiltrovat

Vyjádření k existenci sítí

Souhlas s činností v ochranném pásmu / v blízkosti zařízení

Nové připojení

Nové připojení elektřiny (vysoké napětí)

Trvalé připojení firmy, kancelářské budovy, stadionu apod.

PDF formulář D29 (721 kB)

Krátkodobé připojení elektřiny (nízké napětí)

Připojení na určitou dobu, např. staveništní přípojka nebo kulturní akce

Krátkodobé připojení elektřiny (vysoké napětí)

Např. kulturní akce na místě, kde není možnost krátkodobého připojení k hladině NN

Připojení mikrozdroje elektřiny (nízké napětí) - bez možnosti dodávat do distribuční sítě

Např. připojení solárních panelů na rodinném domě

Připojení výrobny elektřiny (vysoké napětí)

Připojení velké solární elektrárny nebo větrné elektrárny

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním výrobny

Využijete, pokud připojujete výrobnu (například solární panel) poprvé k již existujícímu připojení elektřiny (např. na již stojící dům)

Uvedení výrobny do provozu (nízké, vysoké napětí)

Využijete v případě, kdy máte provedenou instalaci výrobny včetně vyhotovení požadované dokumentace a připravený
elektroměrový rozváděč dle podmínek uvedených ve smlouvě o připojení.

Zjednodušené jednopolové schéma připojení výrobny

V některých případech je třeba přiložit jednopólové schéma. Pokud nemáte své, využijte prosím náš formulář.

Změna připojení

PDF formulář D46 (52 kB)

Ostatní požadavky

PDF formulář D9 (712 kB)

PDF formulář D14 (648 kB)

PDF formulář D41 (719 kB)

Postup připojení nového odběrného místa