Přejít k hlavnímu obsahu

1. Co bude elektrikář k podání žádosti potřebovat

 • adresu místa spotřeby
 • výrobní číslo elektroměru
 • důvod odplombování
 • datum odplombování a termín dokončení prací
 • jméno elektrikáře / název elektroinstalační firmy provádějící zásah
 • telefonní číslo elektrikáře nebo elektroinstalační firmy
 • IČO elektrikáře nebo elektroinstalační firmy
 • nebo datum narození elektrikáře
   

Co byste měli vědět

 • Dočasné odplombování elektroměrového rozvaděče může provést pouze kvalifikovaný elektrikář po předchozím nahlášení a povolení od naší společnosti.
   
 • Svolení mu udělíme maximálně na 10 pracovních dní, a to pouze pro drobné práce v elektroměrovém rozvaděči, jako třeba výměna hlavního jističe, výměna hlavního domovního vedení, revize a opravy. V oprávněných případech je možné porušit plombu na krytu svorkovnice elektroměru.
   
 • Po odsouhlasení potvrzení při vyplňování online formuláře na odplombování bude mít elektrikář jednorázově povolenou i vizuální kontrolu v HDS, měření elektrických veličin, vyjmutí a následné vložení pojistky.
   
 • Pokud potřebuje elektrikář odpojit nebo připojit hlavní domovní vedení do HDS, musí nám zavolat na linku 800 22 55 77. K provedení této činnosti je oprávněn pouze náš pracovník nebo Smluvní partner
   
 • V případě, že potřebuje elektrikář odplombovat odběrné místo bez elektroměru, ať se obrátí naši Nonstop linku 800 22 55 77.
   
 • Při odplombování věnujte pozornost výběru správné plomby. Vyhnete se tak případnému znehodnocení měřidla.
   

Potvrzení o kvalifikaci elektrikáře a souhlas s podmínkami pro odplombování

Součástí schválení žádosti na odplombování je i potvrzení, kterým se elektrikář zavazuje, že je kvalifikovaným elektrikářem, který může tyto práce vykonat a také, že splňuje potřebné podmínky a bude dbát nezbytné bezpečnosti při práci.

Jak má vypadat úprava elektroměrového rozvaděče?

Úprava elektroměrového rozvaděče

2. Podání žádosti

Podejte žádost o odplombování online

 • Využitím online podání žádosti urychlíte její zpracování.
 • Při vyplňování vás navíc upozorníme na povinné údaje a případné chyby.

Kdy ji můžete podat online?

 • K odběrnému místu je uzavřená platná smlouva a nainstalovaný elektroměr
 • Odběrné místo je připojeno k hladině nízkého napětí
 • Potřebujete vyhledat závadu nebo opravit poruchu
 • Provádíte pravidelnou revizi
 • Řešíte rekonstrukci elektrického zařízení 

 

Pro podání žádosti můžete využít také naši mobilní aplikaci EG.D Distribuce

Ušetříte si čas a práci a o odplombování požádáte přímo ze svého mobilu. 
Stáhnout si ji můžete ve verzi pro iOS i Android a nabízí i spoustu dalších užitečných funkcionalit.
Využijete ji například pro podání odečtu, ke sledování časů nízkého tarifu, plánovaných odstávek nebo aktuálních poruch. Stačí si uložit svá odběrná místa a aplikace vás bude udržovat v obraze.

 

Pokud nevyužijete online formulář, můžete žádost také podat: 

 • e-mailem na info@egd.cz 
 • na Nonstop lince EG.D 800 22 55 77
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Upozornění

 • Udělením souhlasu s potvrzením, které je nezbytné pro povolení k odplombování, elektrikář prohlašuje, že z pohledu Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a dále souvisejících předpisů a norem je kompetentní bezpečně vykonávat činnost na elektrickém zařízení.
 • Práce pod napětím nesmí provádět osoba bez příslušného školení práce pod napětím a bez příslušných ochranných pracovních pomůcek.
 • Dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. zejména dle § 49 odstavce 3 se jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy zakazuje.
 • Odběr měřený měřícím zařízením, které nebylo připojeno provozovatelem distribuční soustavy, se považuje dle § 51 energetického zákona č. 458/2000 Sb. za neoprávněný odběr elektřiny.
 • V žádném případě nesmí dojít ke stržení úředních plomb autorizovaného metrologického střediska. Jinak budeme muset fakturační elektroměr vyměnit a provést opětovné úřední ověření, a to vše pak naúčtujeme zákazníkovi. Jak rozeznat jednotlivé druhy plomb fakturačního elektroměru je popsáno a graficky znázorněno níže.
 • V případě nedodržení minimálních požadavků stanovených provozovatelem distribuční soustavy bude případ předán k řešení odbornému útvaru Energetická kontrola.
   

Ukázky plomb

plomba_1

plomba_2

 

Stáhněte si mobilní aplikaci EG.D Distribuce a vyřešte žádost o odplombování jednoduše ze svého mobilu

 • Ulehčete si práci a čas a pro odplombování využijte aplikaci Distribuce.
 • Stáhnout si ji můžete ve verzi pro iOSAndroid a nabízí i spoustu dalších užitečných funkcionalit.
 • Využijete ji například pro podání odečtu, ke sledování časů nízkého tarifu, plánovaných odstávek nebo aktuálních poruch. Stačí si uložit svá odběrná místa a aplikace vás bude udržovat v obraze.
 • Více informací o aplikaci najdete zde

                                          odpl

 

Jak se vám s formulářem pracuje?
Máte nápady, jak by se dal vylepšit? 

Pokud nám chcete zanechat zpětnou vazbu k online formuláři
pro odplombování, napište nám na retail@egd.cz.

Co dělat v případě výpadku elektrického proudu u vás doma?