Přejít k hlavnímu obsahu
Aktuální odběrový stupeň pro elektřinu v distribuční soustavě EG.D:
Základní odběrový stupeň

Vyhlašování stupňů v elektroenergetice slouží k omezení odběru elektřiny u zákazníků v případě předcházení stavu nouze.

V situacích, kdy hrozí reálné riziko vzniku stavu nouze, může provozovatel distribuční soustavy udělat tyto kroky:

 • vyhlásit výstražný stupeň
 • omezit spotřebu elektřiny:
  • automaticky podle frekvenčního plánu
  • technickým dispečinkem:
   • podle regulačního stupně 1
   • podle vypínacího plánu    
   • operativním vypnutím části zařízení
   • použitím volných výrobních kapacit
   • omezením dodávaného výkonu

 

Při vyhlášení stavu nouze může distributor vyhlásit stejná opatření jako při předcházení tomuto stavu a dále použít regulační stupně 1 až 7.

Regulační stupně
Základní stupeň bez omezení
Výstražný stupeň (!) nesnižuje odebíraný výkon, ale upozorňuje na neplnění spolehlivostních kritérií a možnost následování omezování dodávek elektřiny
Regulační stupně (1 až 7) představují již omezování hodnoty odebíraného výkonu pro definované skupiny odběratelů podle stanovených pravidel. Regulační stupně se liší dobou účinnosti od vyhlášení a výší regulovaného výkonu
 
Způsoby vyhlašování stupňů regulačního plánu: 
 1. telefonicky na příslušné dispečinky provozovatele distribuční sítě (PDS)
 2. veřejnými sdělovacími prostředky (rozhlasem na okruhu ČRo1 – Radiožurnál)
   

Detailní informace k této problematice jsou uvedeny ve vyhlášce č. 80/2010 Sb. ministerstva průmyslu a obchodu o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu.