Přejít k hlavnímu obsahu

Distribuční cena elektřiny pro domácnosti a firmy

Ceník společnosti

Ceník společnosti EG.D

účinný od 1. 7. 2021

XLSX (377 kB)

Domácnosti

Firmy a organizace

Regulace cen

Cenová rozhodnutí

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2020

ze dne 27. 11. 2020. Tímto rozhodnutím se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

PDF (685 kB)

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2020

ze dne 27. 11. 2020. Tímto rozhodnutím se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny.

PDF (1345 kB)

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2019

ze dne 26. 11. 2019. Tímto rozhodnutím se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

PDF (847 kB)

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2019

ze dne 26. 11. 2019. Tímto rozhodnutím se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny.

PDF (1768 kB)

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2018

Tímto rozhodnutím se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

PDF (845 kB)

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2018

Tímto rozhodnutím se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny.

PDF (1730 kB)

Všechna aktuálně platná cenová rozhodnutí naleznete na internetových stránkách ERÚ.

Společnost EG.D si dovoluje upozornit účastníky trhu, že ERÚ vydal v souvislosti s COVID-19 změny Cenových rozhodnutí.