Přejít k hlavnímu obsahu

Připojení mikrozdroje nebo výrobny do 100 kW ve stávajícím odběrném místě

Nové připojení/změna výrobny do 100 kW na stávajícím odběrném místě

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud chcete do stávajícího odběrného místa připojit výrobnu elektřiny s dodávkou vyrobené elektřiny do distribuční soustavyDále také pokud měníte instalovaný či rezervovaný výkon, nebo měníte způsob provozu zdroje (např. přidáváte akumulaci).

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o zařízení žadatele:
  • umístění výrobny
  • druh výrobny (vodní, sluneční …)
  • popis výrobny
  • způsob provozu
  • požadovaný rezervovaný výkon
  • jednopólové schéma (vyberete si přímo v online formuláři)
 • souhlas vlastníka nemovitosti (můžete využít náš formulář D34, nebo v případě více vlastníku D40)

 

V některých případech vás ještě budeme kontaktovat kvůli dalším potřebným informacím:

 • územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je jasné, jestli je výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací dokumentací
 • harmonogram přípravy výstavby

 

Seznam doporučených střídačů

Více informací o doporučených střídačích společností EG.D zjistíte kliknutím na obrázek níže

Seznam doporučených střídačů

Mapa připojitelnosti

Pro zjištění více informací o možnostech připojení výrobny ve Vaší lokalitě, využijte naši Mapu připojitelnosti (kliknutím na obrázek níže)

traf_geo

Pro zjednodušené připojení mikrozdroje využijte naši stránku.

2. Podání žádosti

Připojení výrobny na hladině nízkého napětí (NN)
 

 

Připojení výrobny na hladině vysoké nebo velmi vysokého napětí (VN, VVN)
Žádost o změnu na hladině VN a VVN

Pro žádost použijte PDF formulář D6

Žádost lze podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 30 dnů

V případě, že požadujete připojit výrobnu na napěťové hladině nízkého napětí (NN) zkontrolujeme, zda žádost splňuje všechny náležitosti a provedeme technické posouzení.

V případě kladného posouzení obdržíte do 30 dnů návrh smlouvy, v opačném případě písemné vyrozumění.

Jeden ze dvou obdržených návrhů smlouvy nám do 30 dnů zašlete podepsaný zpět.

do 60 dnů

V případě, že požadujete připojit výrobnu na napěťové hladině vysoké nebo velmi vysokého napětí (VN/VVN) zkontrolujeme, zda žádost splňuje všechny náležitosti a provedeme technické posouzení.

V případě kladného posouzení obdržíte do 60 dnů návrh smlouvy, v opačném případě písemné vyrozumění.

Jeden ze dvou obdržených návrhů smlouvy nám do 60 dnů zašlete podepsaný zpět.

Příprava odběrného místa

Vámi vybraná odborná elektromontážní firma provede instalaci výrobny včetně vyhotovení požadované dokumentace a přípravu elektroměrového rozváděče podle podmínek uvedených ve smlouvě o připojení.

Uvedení výrobny do provozu

Do 12 měsíců od termínu připojení uvedeného v SoP

Pro uvedení výrobních modulů A1 a A2 (výrobny do 100 kW) do provozu je nutné provést proces umožnění trvalého provozu (dříve nazváno první paralelní připojení) výrobny v paralelním provozu s distribuční soustavou (proces UTP), na jejímž základě je vydáno konečné provozní oznámení.

Proces zahájíte podáním žádosti o UTP – online formulář nebo pdf formulář D50. Žádost společně s ostatními povinnými přílohami zasílejte pouze v případě, že splníte příslušné podmínky stanovené ve Smlouvě o připojení a výrobna je schopna bezpečného a spolehlivého provozu.

Nejlepší a nejjednodušší je, když žádost podáte online

 • Vaši žádost můžeme rychleji zpracovat.
 • Systém vás automaticky upozorní, pokud při vyplňování uděláte nějakou chybu.
   

Abyste mohli použít náš online formulář, odběrné místo musí splňovat tyto podmínky:

 • je uzavřená Smlouva o připojení výrobny,
 • je připraveno dle podmínek Smlouvy o připojení,
 • jedná se o připojení výrobny do 100 kW,
 • je připojené k hladině nízkého napětí.
   

K podání žádosti potřebujete mít po ruce tyto údaje:

 • Číslo spotřebního předávacího místa (EAN),
 • Číslo Smlouvy o připojení výrobny,
 • Adresa předávacího místa výrobny,
 • Technické parametry výrobny a dokumentace.
   
Podat žádost online

V případě, že jsou splněny a ověřeny podmínky dané SoP, PPDS a RfG, vystavíme Konečné provozní oznámení (KPO) a bude Vám vyměněn elektroměr. V případě nesplnění těchto podmínek Vás budeme dále informovat.

Více o procesu UTP – zde

Vyměníme vám elektroměr

Po vystavení Konečného provozního oznámení Vám bude vyměněn elektroměr. Na termínu instalace elektroměru se domluvíme společně.

Ozveme se Vám telefonicky, na e-mail nebo naši zprávu dostanete poštou. Záleží na tom, jaké Vaše kontaktní údaje máme.

Podáním žádosti berete na vědomí, že pokud nebude na odběrném místě proveden požadovaný úkon zaviněním zákazníka či výrobce, má distributor právo účtovat si poplatek za marný výjezd svého pracovníka.

 

Obecné informace ohledně připojení elektrických zdrojů k distribuční soustavě EG.D

Kontaktní E-mail: vyrobny@egd.cz

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa,
číslo smlouvy a obec.
Sledovat stav žádosti →