Přejít k hlavnímu obsahu

Připojení mikrozdroje nebo výrobny do 100 kW ve stávajícím odběrném místě

Nové připojení/změna výrobny do 100 kW na stávajícím odběrném místě

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud chcete do stávajícího odběrného místa připojit výrobnu elektřiny s dodávkou vyrobené elektřiny do distribuční soustavyDále také pokud měníte instalovaný či rezervovaný výkon, nebo měníte způsob provozu zdroje (např. přidáváte akumulaci).

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o zařízení žadatele:
  • umístění výrobny
  • druh výrobny (vodní, sluneční …)
  • popis výrobny
  • způsob provozu
  • požadovaný rezervovaný výkon
  • jednopólové schéma (vyberete si přímo v online formuláři)
 • souhlas vlastníka nemovitosti (můžete využít náš formulář D34, nebo v případě více vlastníku D40)

 

V některých případech vás ještě budeme kontaktovat kvůli dalším potřebným informacím:

 • územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je jasné, jestli je výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací dokumentací
 • harmonogram přípravy výstavby

 

 Mapa připojitelnosti

Pro zjištění více informací o možnostech připojení výrobny ve Vaší lokalitě, využijte naší Mapu připojitelnosti (kliknutím na obrázek níže)

traf_geo

Pro zjednodušené připojení mikrozdroje využijte naši stránku.

2. Podání žádosti

Připojení výrobny na hladině nízkého napětí (NN)
 

 

Připojení výrobny na hladině vysoké nebo velmi vysokého napětí (VN, VVN)
Žádost o změnu na hladině VN a VVN

Pro žádost použijte PDF formulář D6

Žádost lze podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 30 dnů

V případě, že požadujete připojit výrobnu na napěťové hladině nízkého napětí (NN) zkontrolujeme, zda žádost splňuje všechny náležitosti a provedeme technické posouzení.

V případě kladného posouzení obdržíte do 30 dnů návrh smlouvy, v opačném případě písemné vyrozumění.

Jeden ze dvou obdržených návrhů smlouvy nám do 30 dnů zašlete podepsaný zpět.

do 60 dnů

V případě, že požadujete připojit výrobnu na napěťové hladině vysoké nebo velmi vysokého napětí (VN/VVN) zkontrolujeme, zda žádost splňuje všechny náležitosti a provedeme technické posouzení.

V případě kladného posouzení obdržíte do 60 dnů návrh smlouvy, v opačném případě písemné vyrozumění.

Jeden ze dvou obdržených návrhů smlouvy nám do 60 dnů zašlete podepsaný zpět.

Doložení projektové dokumentace

Pro výrobny s instalovaným výkonem 30 kW a více je nutné doložit projektovou dokumentaci ve vyhotovení podle Přílohy č. 4 Pravidel provozování distribuční soustavy ( PPDS),  část 4.5. , a to do data uvedeného ve Smlouvě o připojení.

Projektovou dokumentaci doložte e-mailem technikovi připojení, uvedeném ve smlouvě, anebo na info@egd.cz.

Do 30 dnů posoudíme soulad zaslané projektové dokumentace se stanovenými technickými podmínkami připojení výrobny dle smlouvy a zašleme vyjádření.

Příprava odběrného místa

Vámi vybraná odborná elektromontážní firma provede instalaci výrobny včetně vyhotovení požadované dokumentace a přípravu elektroměrového rozváděče podle podmínek uvedených ve smlouvě o připojení.

Uvedení výrobny do provozu

Do 12 měsíců od termínu připojení uvedeného v SoP

Pro uvedení výrobních modulů A1 a A2 (výrobny do 100 kW) do provozu je nutné provést proces umožnění trvalého provozu (dříve nazváno první paralelní připojení) výrobny v paralelním provozu s distribuční soustavou (proces UTP), na jejímž základě je vydáno konečné provozní oznámení.

Proces zahájíte podáním žádosti o UTP – online formulář nebo pdf formulář D50. Žádost společně s ostatními povinnými přílohami zasílejte pouze v případě, že splníte příslušné podmínky stanovené ve Smlouvě o připojení a výrobna je schopna bezpečného a spolehlivého provozu.

Nejlepší a nejjednodušší je, když žádost podáte online

 • Vaši žádost můžeme rychleji zpracovat.
 • Systém vás automaticky upozorní, pokud při vyplňování uděláte nějakou chybu.
   

Abyste mohli použít náš online formulář, odběrné místo musí splňovat tyto podmínky:

 • je uzavřená Smlouva o připojení výrobny,
 • je připraveno dle podmínek Smlouvy o připojení,
 • jedná se o připojení výrobny do 100 kW,
 • je připojené k hladině nízkého napětí.
   

K podání žádosti potřebujete mít po ruce tyto údaje:

 • Číslo spotřebního předávacího místa (EAN),
 • Číslo Smlouvy o připojení výrobny,
 • Adresa předávacího místa výrobny,
 • Technické parametry výrobny a dokumentace.
   
Podat žádost online

V případě, že jsou splněny a ověřeny podmínky dané SoP, PPDS a RfG, vystavíme Konečné provozní oznámení (KPO) a bude Vám vyměněn elektroměr. V případě nesplnění těchto podmínek Vás budeme dále informovat.

Více o procesu UTP – zde

Vyměníme vám elektroměr

Zařídíme do 5 pracovních dnů

Po vystavení Konečného provozního oznámení Vám bude vyměněn elektroměr. Na termínu instalace elektroměru se domluvíme společně.

Ozveme se Vám telefonicky, na e-mail nebo naši zprávu dostanete poštou. Záleží na tom, jaké Vaše kontaktní údaje máme.

 

Obecné informace ohledně připojení elektrických zdrojů k distribuční soustavě EG.D

Kontaktní E-mail: vyrobny@egd.cz

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa,
číslo smlouvy a obec.
Sledovat stav žádosti →