Přejít k hlavnímu obsahu

Spolupráce se školami

EG.D a spolupráce se školami

Naším hlavním úkolem je rychlá, spolehlivá a bezpečná dodávka elektrického proudu a plynu. Provozujeme rozsáhlou distribuční síť, elektřinu distribuujeme odběratelům v Jihočeském a Jihomoravském kraji, a v částech Olomouckého a Zlínského kraje a v kraji Vysočina. Zemní plyn pak pomocí naší soustavy putuje k zákazníkům v Jihočeském kraji a na Pelhřimovsku.

Již nyní sledujeme, že se energetika stále více promítá i do každodenního života našich odběratelů . Každý z nich se denně setkává s naší infrastrukturou. Snažíme se dělat maximum, abychom veřejnost co nejvíce vzdělávali, jak se v okolí našich distribučních zařízení má chovat bezpečně. Jedním z takovýchto kroků je spolupráce se školami..

I když prevenci věnujeme maximum úsilí, stále se vyskytují případy, kdy se dospělí, děti a mladiství poraní kvůli možné neopatrnosti elektrickým proudem  na  našich distribučních  zařízeních. Proto jsme v rámci osvěty ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady v Praze vytvořili edukační video, které upozorňuje na možné dopady úrazů elektrickým proudem.

Krátký film je volně k dispozici pro učitele, žáky devátých tříd a studenty středních škol. Edukační video doplňuje zdarma dostupná série pracovních listů, z nichž se žáci dozvědí, jak se nejlépe chovat v blízkosti energetických zařízení a předejít zranění elektrickým obloukem.

Všem, kteří se podíleli na tvorbě videa, děkujeme!

Trailer k videu:

 

Celé video:
Short english version: