Přejít k hlavnímu obsahu

Izolace vedení na hladině nízkého napětí

Např. rekonstruujete, upravujete nemovitost nebo provádíte jiné práce v blízkosti vedení

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Izolace vedení chrání osoby před nebezpečím  úrazu elektrickým proudem. Je vhodná při práci v blízkosti vedení jako je údržba a drobné úprav nemovitostí, popřípadě jiné práce v blízkosti tohoto vedení.

Izolace vedení je po instalaci na 6 měsíců zdarma. Izolaci můžeme prodloužit i nad 6 měsíců. Náklady na kontrolu izolace a případné montáže v tomto případě již však hradí žadatel.

Kdy je izolace hrazená:
 • pokud požádáte dříve než za 12 měsíců od demontáže izolace o její opětovnou montáž
 • pokud požádáte o prodloužení termínu izolace nad 6 měsíců. Zde vznikají náklady na kontrolu izolačního obalení, případně na montáž. V těchto případech jsou tedy žadateli účtovány náklady na základě podepsané Smlouvy o dílo.

 

V případě, že je během posledních 24 hodin naměřena hodnota venkovní teploty nižší než 5 stupňů Celsia, nelze z technologických důvodu izolační obalení namontovat.

 

Co budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o žadateli (vlastník nemovitosti nebo zástupce dodavatelské firmy, která provádí např. fasádu domu)
 • adresa místa, kde chcete vedení izolovat
 • odhadovaná délka izolace

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D15

Žádost o izolaci můžete podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

 

Žádost podejte v předstihu, minimálně 25 dní předem.
Přesný termín realizace spolu teprve dohodneme
.

3. Co se bude dít po podání žádosti

Vaši žádost převezme náš technik, který udělá technické posouzení (rozsah, doba izolace apod.) a předá montérům. Ti se s vámi telefonicky domluví na termínu, kdy přijedou obhlédnout terén a izolaci instalovat.
V průběhu izolace musí být přítomen žadatel nebo jeho zástupce. Dojde totiž k poučení a k předání protokolu o izolaci.