Přejít k hlavnímu obsahu

Výpis z revizní zprávy

Např. se nově připojujete k elektřině nebo chcete provést změnu (jistič, zaplombování)

1. K čemu výpis slouží a co budete k jeho podání potřebovat

Výpis z revizní zprávy je dokument, který poskytuje základní informace a údaje o provedené revizi.

Revizní zprávu potřebujete např. v případě, že se chcete nově připojit k elektřině. Na základě uzavřené smlouvy s vaším obchodníkem a platné revizní zprávy vám (v případě splnění všech ostatních podmínek) přijedeme namontovat elektroměr. Revizní zprávu můžete zaslat jak vašemu obchodníkovi, tak přímo nám.

Výpis z revizní zprávy vám vypracuje revizní technik, kterého si zajišťujete sami. 

Co budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o odběrném místě:
  • způsob připojení
  • údaje o rozvaděči
 • informace a údaje o revizním technikovi a jeho prohlášení

Výpis vyplňuje revizní technik, stvrzuje ho svým podpisem a otiskem razítka.

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D9

Žádost můžete podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít dál

Vyplněný výpis z revizní zprávy ověřený revizním technikem přiložíte k požadavku, ke kterému je nutný (např. nový odběr, změna hodnoty jističe…).