Přejít k hlavnímu obsahu

Odečty

Pokud potřebujete provést sami odečet spotřebované elektřiny

1. Co je samoodečet a k čemu slouží

Samoodečet je odečet provedený a nahlášený zákazníkem. 
Vždy se zapisuje stav měřicího přístroje bez desetinného místa (desetinné místo se nijak nezaokrouhluje – zapisuje se pouze celé číslo a je jedno, co je za desetinnou čárkou).

Případy, ve kterých je možné samoodečet provést:

  • kontrolní odečet při změně ceny elektrické energie, při změně zákazníka (přepis odběratele), při změně obchodníka, tj. dodavatele elektrické energie (distributor se nemění, zůstává stejný)
  • fakturační odečet, v případě že právě probíhá roční vyúčtování spotřeby elektrické energie a když zákazník obdržel výzvu (nebo samoodečtovou kartičku) po neúspěšné návštěvě odečítače a neprovedení reálného odečtu
    • nahlašování samoodečtů předem, ještě před návštěvou odečítače, není vhodné
    • v případě, že není při periodické fakturaci k dispozici reálný odečet nebo samoodečet, je proveden automatický odhad

Samoodečet nesmí být starší než 30 dní. Zákazník může nahlásit samoodečet jako kontrolní kdykoliv v průběhu roku (maximálně 10x za kalendářní rok a navíc samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku).

Samoodečty a odhady spotřeby lze použit jen v případě, že v minulých letech již nebyl opakovaně použit odhad nebo samoodečet 3x po sobě. V opačném případě je u nepřístupných míst zákazníkovi zaslána/zanechána výzva s termínem pro provedení reálného odečtu odečítačem. Zákazník je vždy povinen umožnit přístup k měřicímu zařízení.

Co budete potřebovat:

  • výrobní číslo měřicího přístroje 
  • stavy registrů měřicího přístroje
  • údaje o odběrném místě – EAN
  • vaše údaje a kontakty

2. Podání samoodečtu

Pro zadání samoodečtu využijte formulář vašeho dodavatele energií. Případně nám váš samoodečet můžete poslat na email info@egd.cz.

3. Co se bude dít po podání samoodečtu

Po odeslání samoodečtu na naši e-mailovou adresu vám přijde automatické potvrzení o přijetí požadavku.

Samoodečet bude jako fakturační zapsán do našeho systému v případě, kdy nebude proveden reálný odečet odečítačem a zároveň nebude překročen povolený počet odhadů nebo samoodečtů z předchozího období. V ostatních případech bude samoodečet zapsán jako kontrolní.

Odečet elektřina

Máte jiný typ číselníku? Zde najdete informace pro odečet.