Přejít k hlavnímu obsahu

Odečty

Pokud potřebujete provést sami odečet spotřebované elektřiny

1. Co je samoodečet a k čemu slouží

Samoodečet je odečet provedený a nahlášený zákazníkem. 
Vždy se zapisuje stav měřicího přístroje bez desetinného místa (desetinné místo se nijak nezaokrouhluje – zapisuje se pouze celé číslo a je jedno, co je za desetinnou čárkou).

Případy, ve kterých je možné samoodečet provést:

  • kontrolní odečet při změně ceny elektrické energie, při změně zákazníka (přepis odběratele), při změně obchodníka, tj. dodavatele elektrické energie (distributor se nemění, zůstává stejný)
  • fakturační odečet, v případě že právě probíhá roční vyúčtování spotřeby elektrické energie a když zákazník obdržel výzvu (nebo samoodečtovou kartičku) po neúspěšné návštěvě odečítače a neprovedení reálného odečtu
    • nahlašování samoodečtů předem, ještě před návštěvou odečítače, není vhodné
    • v případě, že není při periodické fakturaci k dispozici reálný odečet nebo samoodečet, je proveden automatický odhad

Samoodečet nesmí být starší než 30 dní. Zákazník může nahlásit samoodečet jako kontrolní kdykoliv v průběhu roku (maximálně 10x za kalendářní rok a navíc samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku).

Samoodečty a odhady spotřeby lze použit jen v případě, že v minulých letech již nebyl opakovaně použit odhad nebo samoodečet 3x po sobě. V opačném případě je u nepřístupných míst zákazníkovi zaslána/zanechána výzva s termínem pro provedení reálného odečtu odečítačem. Zákazník je vždy povinen umožnit přístup k měřicímu zařízení.

Co budete potřebovat:

  • výrobní číslo měřicího přístroje 
  • stavy registrů měřicího přístroje
  • údaje o odběrném místě – EAN
  • vaše údaje a kontakty

2. Podání samoodečtu

Pro zadání samoodečtu využijte formulář vašeho dodavatele energií. Případně nám váš samoodečet můžete poslat na email info@egd.cz.

3. Co se bude dít po podání samoodečtu

Po odeslání samoodečtu na naši e-mailovou adresu vám přijde automatické potvrzení o přijetí požadavku.

Samoodečet bude jako fakturační zapsán do našeho systému v případě, kdy nebude proveden reálný odečet odečítačem a zároveň nebude překročen povolený počet odhadů nebo samoodečtů z předchozího období. V ostatních případech bude samoodečet zapsán jako kontrolní.

Odečet elektřina

Máte jiný typ číselníku? Zde najdete informace pro odečet.

 

Máte další otázky? Volejte nebo pište

800 22 55 77

pracovní dny 7–20 hodin

info@egd.cz