Přejít k hlavnímu obsahu

Odečty

Pokud potřebujete provést sami odečet spotřebované elektřiny

1. Co je samoodečet a k čemu slouží

Samoodečet je odečet provedený a nahlášený zákazníkem. 
Vždy se zapisuje stav měřicího přístroje bez desetinného místa (desetinné místo se nijak nezaokrouhluje – zapisuje se pouze celé číslo a je jedno, co je za desetinnou čárkou).

Případy, ve kterých je možné samoodečet provést:

 • kontrolní odečet při změně ceny elektrické energie, při změně zákazníka (přepis odběratele), při změně obchodníka, tj. dodavatele elektrické energie (distributor se nemění, zůstává stejný)
 • fakturační (periodický) odečet, v případě že právě probíhá roční vyúčtování spotřeby elektrické energie a když zákazník obdržel výzvu (nebo samoodečtovou kartičku) po neúspěšné návštěvě odečítače a neprovedení reálného odečtu
  • nahlašování samoodečtů předem, ještě před návštěvou odečítače, není vhodné
  • v případě, že není při periodické fakturaci k dispozici reálný odečet nebo samoodečet, je proveden automatický odhad
 • fakturační měsíční odečet je možné zadat pouze pro výrobny, které mají na odběrném místě pouze registrový přístroj

Samoodečet nesmí být starší než 30 dní. Zákazník může nahlásit samoodečet jako kontrolní kdykoliv v průběhu roku (maximálně 10x za kalendářní rok a navíc samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku).

Samoodečty a odhady spotřeby lze použit jen v případě, že v minulých letech již nebyl opakovaně použit odhad nebo samoodečet 3x po sobě. V opačném případě je u nepřístupných míst zákazníkovi zaslána/zanechána výzva s termínem pro provedení reálného odečtu odečítačem. Zákazník je vždy povinen umožnit přístup k měřicímu zařízení.

Co budete potřebovat:

 • výrobní číslo měřicího přístroje 
 • stavy registrů měřicího přístroje
 • údaje o odběrném místě – EAN
 • vaše údaje a kontakty

 

V případě změny dodavatele můžeme přijmout Váš odečet do 5. pracovního dne od ukončení smlouvy s původním obchodníkem.

2. Podání samoodečtu

Zadejte svůj samoodečet online

 • Rychlejší zadání
 • Při vyplňování vás navíc upozorníme na povinné údaje, termíny a případné chyby

Pokud nevyužijete online formulář, můžete odečet také zaslat e-mailem na info@egd.cz nebo přes vašeho dodavatele energií.

3. Co se bude dít po podání samoodečtu

Po odeslání samoodečtu vám přijde potvrzení o přijetí požadavku do SMS nebo e-mailu.

Samoodečet bude jako fakturační (periodický) zapsán do našeho systému v případě, kdy nebude proveden reálný odečet odečítačem a zároveň nebude překročen povolený počet odhadů nebo samoodečtů z předchozího období. V ostatních případech bude samoodečet zapsán jako kontrolní nebo zamítnut.

Odečet elektřina

Máte jiný typ číselníku? Zde najdete informace pro odečet.