Přejít k hlavnímu obsahu

Změna charakteru odběru

Instalace nových spotřebičů nebo jiná technická změna na odběrném místě

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost podejte, pokud potřebujete: 

 • připojit dobíjecí stanici pro elektromobil,

 • změnit charakteristiku jističe,

 • změnit distribuční sazbu z důvodu připojení tepelného čerpadla, a to pouze 1fázové TČ anebo 3fázové TČ bez frekvenčního měniče (v ostatních případech se obraťte na svého obchodníka),

 • změnit strukturu odběru (přecházíte z plynu na elektřinu),

 • připojit elektrokotel,

 • připojit spotřebiče, které mohou ovlivnit chod sítě (velké motory).

 

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • velikost jističe (1x25 A, 3x20 A aj.) - nápověda pro výběr jističe
 • počet fází (jednofázové, třífázové)
 • druh odběru (rodinný dům, byt, chata aj.)
 • plánované spotřebiče a jejich příkon

2. Podání žádosti

Online žádost na hladině NN a VN

Žádost o změnu na hladině nízkého napětí (NN) a vysokého napětí (VN) podáte pomocí online formuláře:

 

 

Žádost o změnu na hladině velmi vysokého napětí (VVN) podáte pomocí pdf formuláře:
Žádost o změnu na hladině velmi vysokého napětí (VVN)

podáte pomocí následujícího pdf formuláře:

Pro trvalé připojení použijte           PDF formulář D29

 

Žádost můžete podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

Zašlete nám vyplněný formulář. Pro nízké a vysoké napětí využijte náš online formulář
Pro velmi vysoké napětí (VVN) využijte pdf formulář níže na stránce.

do 30 dnů

Na základě vaší žádosti uděláme posouzení a u žádosti týkající se nízkého napětí vám nejpozději do 30 dnů pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

do 60 dnů

U žádosti týkající se vysokého nebo velmi vysokého napětí vám návrh smlouvy zašleme nejpozději do 60 dnů.

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů (pro NN) nebo 60 dnů (pro VN/VVN) zašlete podepsaný zpět.

Postup podle uzavřené smlouvy o připojení

Jakmile splníte podmínky ze smlouvy o připojení (pokud vám byly stanoveny), budou podniknuty další kroky.

Uzavření smlouvy o dodávce

Posledním krokem je uzavření nové smlouvy o sdružených službách s vámi vybraným dodavatelem (nebo smlouvy o distribuci s námi a smlouvy o dodávce elektřiny s vaším dodavatelem).

Pokud bude vaše změna vyžadovat i zaplombování (případně výměnu) elektroměru, zajistí to náš pracovník.