Přejít k hlavnímu obsahu

Změna charakteru odběru

Instalace nových spotřebičů nebo jiná technická změna na odběrném místě

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Změnu distribuční sazby si domlouváte se svým obchodníkem, se kterým máte uzavřenou Smlouvu o sdružených službách. V některých případech budete k této změně navíc potřebovat novou Smlouvu o připojení, kterou máte uzavřenou s námi (distributorem).

Žádost o změnu smlouvy o připojení podejte, pokud potřebujete: 

 • připojit dobíjecí stanici pro elektromobil,

 • změnit charakteristiku jističe,

 • změnit distribuční sazbu z důvodu připojení tepelného čerpadla, a to pouze 1fázové TČ anebo 3fázové TČ bez frekvenčního měniče (v ostatních případech se obraťte na svého obchodníka),

 • změnit strukturu odběru (přecházíte z plynu na elektřinu),

 • připojit elektrokotel,

 • připojit spotřebiče, které mohou ovlivnit chod sítě (velké motory).

 

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • velikost jističe (1x25 A, 3x20 A aj.) - nápověda pro výběr jističe
 • počet fází (jednofázové, třífázové)
 • druh odběru (rodinný dům, byt, chata aj.)
 • plánované spotřebiče a jejich příkon

 

Pro nastavení nejvýhodnější sazby použijte našeho online průvodce

2. Podání žádosti

Online žádost na hladině NN a VN

Žádost o změnu na hladině nízkého napětí (NN) a vysokého napětí (VN) podáte pomocí online formuláře:

 

 

Žádost o změnu na hladině velmi vysokého napětí (VVN) podáte pomocí pdf formuláře:
Žádost o změnu na hladině velmi vysokého napětí (VVN)

podáte pomocí následujícího pdf formuláře:

Pro trvalé připojení použijte           PDF formulář D29

 

Žádost můžete podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

Zašlete nám vyplněný formulář. Pro nízké a vysoké napětí využijte náš online formulář
Pro velmi vysoké napětí (VVN) využijte pdf formulář níže na stránce.

do 30 dnů

U žádostí pro nízké napětí vám nejpozději do 30 dnů pošleme poštou návrh Smlouvy o připojení.

do 60 dnů

U žádosti týkající se vysokého nebo velmi vysokého napětí vám návrh smlouvy zašleme nejpozději do 60 dnů.

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů (pro NN) nebo 60 dnů (pro VN/VVN) zašlete podepsaný zpět.

Postup podle uzavřené smlouvy o připojení

V některých případech je potřeba provést úpravu elektroinstalace vámi vybraným soukromým elektrikářem.

Pokud tomu ve vašem případě tak je, domluvíte se s elektrikářem, kterého si sami vyberete, na přípravě vašeho odběrného místa podle podmínek ve Smlouvě o připojení. Využít můžete i služeb našich Smluvních partnerů, kteří dokážou zajistit i vystavení nové revizní zprávy.

Při přípravě odběrného místa je třeba dbát na dodržení Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřících souprav a při výběru hlavního jističe na jeho správné technické parametry, které odpovídají normám a hodnotě uvedené ve Smlouvě o připojení.

Uzavření smlouvy o dodávce

Posledním krokem je uzavření nové smlouvy o sdružených službách s vámi vybraným dodavatelem (nebo smlouvy o distribuci s námi a smlouvy o dodávce elektřiny s vaším dodavatelem).

Pokud bude vaše změna vyžadovat i zaplombování (případně výměnu) elektroměru, zajistí to náš pracovník na žádost vašeho obchodníka.