Přejít k hlavnímu obsahu

Dle cenových předpisů ERÚ účtujeme cenu za překročení hodnoty rezervovaného výkonu sjednaného ve Smlouvě o připojení.
Zúčtování se provádí za nejvyšší čtvrthodinový naměřený výkon dodaný do distribuční soustavy v daném měsíci v cenách dle aktuálně platného Cenového rozhodnutí, které naleznete na webu www.eru.cz.

K tomuto kroku jsme přistoupili na základě vyhodnocení měření sítě, kdy dochází k nárůstu množství připojovaných výroben a s tím je spojeno i větší ovlivňování sítě. V případě překročení hodnoty rezervovaného výkonu může docházet k nežádoucím dopadům na distribuční síť.

Co je to nejvyšší čtvrthodinový naměřený výkon?

V uzavřené smlouvě o připojení máte uvedenou hodnotu rezervovaného výkonu. Elektroměr, který máte na svém odběrném místě, pravidelně registruje hodnoty, které naměří za čtvrt hodiny. Jedna z těchto hodnot je i činná dodávka. Právě hodnota této činné dodávky by neměla překročit rezervovaný výkon sjednaný ve smlouvě o připojení. Pro účtování se vždy vezme hodnota nejvyššího překročení za celý měsíc.

Jak zjistím svůj nejvyšší čtvrthodinový naměřený výkon?

Informace snadno zjistíte v našem portálu Distribuce24.

Nejdříve si zde zobrazte svoji platnou smlouvu a podívejte se, jaký máte sjednaný rezervovaný výkon. Poté přejděte do záložky Historie spotřeb/dodávek, kde se vám pro zvolené období načtou naměřené hodnoty. Ve sloupci nazvaném Činná dodávka přepočtená uvidíte maximální hodnotu. Ta by při zvoleném měsíčním období, např. 1. 3. 2022 – 31. 3. 2022 neměla překročit právě ten sjednaný rezervovaný výkon.

Ještě nejste registrovaní a chce poradit, jak na to? Přejděte na stránku portálu Distribuce24.
Pokud potřebujete podrobnější vysvětlení včetně ukázek, hledejte na této stránce rychlý návod nazvaný Zobrazení technických informací a dat z měření.

Příklady pro výpočet částky za překročení

Jedná se o ukázkové příklady vypočítané dle aktuálně platného Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 13/2022 ze dne 14. listopadu 2022, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny.

 

 • Výrobna na hladině NN  
  Sjednaný rezervovaný výkon: 30 kW
  Naměřené maximum: 37,18 kW
  Překročení: 7,18 kW
  Překročení po zaokrouhlení: 7 kW
  Dle Cenového rozhodnutí se výpočet řídí bodem (4.34.3) – na hladině NN 1713 Kč/kW/měsíc.
  Výpočet částky za překročení: 7*
  1713 = 11 991,- Kč

 

 • Výrobna na hladině VN
  Sjednaný rezervovaný výkon: 150 kW
  Naměřené maximum: 176,64 kW
  Překročení: 26,64 kW
  Překročení po zaokrouhlení: 26 kW
  Dle Cenového rozhodnutí se výpočet řídí bodem (4.34.2) – na hladině VN 861 Kč/kW/měsíc.
  Výpočet částky za překročení: 26*861 = 22 386,- Kč

 

 • Výrobna na hladině VVN
  Sjednaný rezervovaný výkon: 150 kW
  Naměřené maximum: 176,64 kW
  Překročení: 26,64 kW
  Překročení po zaokrouhlení: 26 kW
  Dle Cenového rozhodnutí se výpočet řídí bodem (4.34.1) – na hladině VVN 350 Kč/kW/měsíc.
  Výpočet částky za překročení: 26*350 = 9 100,- Kč

 

 • Zjednodušené připojení mikrozdroje na hladině NN
  Instalovaný výkon je 6,56 kW
  Naměřené maximum: 410 W = 0,41 kW (tj. více než 300 W)

  Dle Cenového rozhodnutí se výpočet řídí bodem (4.34.3) – na hladině NN 1713 Kč/kW/měsíc.
  Výpočet částky za překročení: 0,41*1713 = 702,33,- Kč

V případě, že se vás toto překročení týká, uvádíme následující 3 možnosti narovnání tohoto stavu:
 

 1. Technicky upravit odběrné místo nebo výrobnu elektřiny tak, aby nedocházelo k překročení rezervovaného výkonu.
  V tomto případě se prosím obraťte na odbornou firmu, která vám navrhne nejvhodnější řešení technické úpravy.

  V případě, že se jedná o mikrozdroj připojený zjednodušeným způsobem dle vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, musí být odběrné místo technicky upraveno tak, aby bylo zamezeno přetokům do distribuční sítě.
   
 2. Další možností je smluvně navýšit rezervovaný výkon, a to uzavřením nové Smlouvy o připojení na základě jednoho z těchto formulářů:
  Pro hladinu NN zde
  Pro hladinu VN/VNN zde

   
 3. V případě, že budete rozporovat výši sjednaného rezervovaného výkonu (např. že námi uvedené hodnoty se neshodují s vámi uzavřenou Smlouvou o připojení, revizní zprávou apod.), je potřeba doložit z vaší strany věrohodné doklady s vysvětlením (např. kopie Smlouvy o připojení), na základě kterých ověříme a posoudíme uvedené hodnoty a vyhodnotíme situaci. Pro komunikaci prosím využijte buď e-mailovou adresu vyrobny@egd.cz nebo korespondenční adresu:

   EG.D, a.s.
   Středisko služeb zákazníkům
   Poštovní přihrádka 54
   656 54  Brno