Přejít k hlavnímu obsahu

Změna výrobce elektřiny na hladině nízkého napětí

(přepis v místě s připojenou výrobnou)

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Přepis (změna výrobce) odběrného místa je rychlá, flexibilní záležitost bez přerušení dodávky. 

Žádost využijete například v případě stěhování, nákupu nemovitosti.

Pokud požadujete změnu smlouvy o výkupu, kontaktuje společnost, s níž máte tuto smlouvu uzavřenou.

Co budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o zařízení:
  • umístění výrobny
  • druh výrobny (vodní, sluneční…)
  • popis výrobny (typ, počet…)
  • způsob provozu (ostrovní, dodávka přebytků do sítě…)

2. Podání žádosti

Pro trvalé připojení použijte            PDF formulář D22

Žádost můžete podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

30 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 30 dnů vám pošleme návrh smlouvy poštou.

30 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů zašlete podepsaný zpět.

Pokud nejste zapsaný jako vlastník v katastru nemovitostí, přiložte k žádosti vyplněné Prohlášení D46.
 

Přepis Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

Po uzavření Smlouvy o připojení si zajistěte přepis Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny u vašeho dodavatele elektrické energie (nebo Smlouvy o distribuci s distributorem a Smlouvy o dodávce elektřiny s vaším dodavatelem). Tímto ukončíte Smlouvu o dodávce původního zákazníka a uzavřete novou na vaše jméno.

Obecné informace ohledně připojení elektrických zdrojů k distribuční soustavě EG.D

Kontaktní E-mail: vyrobny@egd.cz