Přejít k hlavnímu obsahu

Změna rezervovaného příkonu – vysoké a velmi vysoké napětí

Např. jste rozšířili výrobní linku, pořídili nové stroje

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Podáním této žádosti můžete řešit snížení nebo navýšení rezervovaného příkonu na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí.

Pro podání budete potřebovat:

  • vaše údaje a kontakty
  • požadovaný příkon
  • plánované spotřebiče a jejich příkon
  • druh odběru (průmyslová výroba, kancelář…)

2. Podání žádosti

  • Rychlejší zpracování žádosti
  • Při vyplňování vás upozorníme na případné chyby

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení a uhrazení podílu na oprávněných nákladech

do 60 dnů

Na základě žádosti o zvýšení rezervovaného příkonu uděláme technické posouzení a nejpozději do 60 dnů vám zašleme návrh Smlouvy o připojení.  

do 60 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 60 dnů zašlete podepsaný zpět.

Podíl na oprávněných nákladech

Na základě vyhlášky o připojení hradíte jako žadatel o připojení tzv. podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Výše podílu se odvíjí od hodnoty vámi požadovaného příkonu. Skutečnou výši vašeho podílu naleznete ve smlouvě.

Zde si můžete spočítat váš podíl na oprávněných nákladech.

Příprava odběrného místa

Po podpisu smlouvy nezapomeňte, že odběrné místo musí být připraveno dle požadavků umístění měření, provedení a zapojení měřících soustav (způsob připojení k distribuční soustavě) dle dokumentu Požadavky na umístění a zapojení měřících souprav.

Následně doložte doklady potřebné k fyzickému připojení odběrného místa stanovených dle smlouvy o připojení včetně revize trafostanice a protokolů měřících transformátorů spolu s vyplněnou žádostí o vypnutí – formulář D12. Více informací naleznete - ZDE
Veškeré dokumenty zašlete na info@egd.cz.

Změna smlouvy o sdružených službách nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy

Kontaktujte svého dodavatele elektřiny s požadovanou změnou a zároveň mu sdělte dohodnutý termín, který od nás dostanete po doložení úplných podkladů.

Máte-li uzavřenou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy je nutné vyplnit žádost o zajištění služby distribuční soustavy – formulář D7 a zašlete nám sken žádosti na e-mail smlouvy.distribuce@egd.cz.

Provedení práce na místě

Po úpravě smlouvy zažádá váš vybraný dodavatel o změnu na odběrném místě dle dohodnutého termínu.

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.