Přejít k hlavnímu obsahu

Změna rezervovaného příkonu nebo výkonu lokální distribuční soustavy

K vaší lokální distribuční soustavě se připojili další zákazníci a potřebujete tedy navýšit příkon nebo výkon

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud chcete navýšit nebo snížit příkon nebo výkon svojí lokální distribuční soustavy (areál, obchodní centrum s odběrnými místy, připojenými k vaší soustavě apod.).

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o zařízení a o odběru:
  • předávací místo
  • nejvyšší napěťová hladina
  • jednopólové schéma
  • požadovaná hodnota rezervovaného příkonu
  • charakter odběru
  • plánovaný odběr energie za rok
 • přehledný situační plánek (katastrální mapu, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy, příjezdové cesty a zamýšleného vstupu

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D10

Žádost o změnu můžete podat:

 • e-mailem na adresu info@egd.cz
 • poštou na adresu:
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 30 dnů u NN

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 30 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

do 60 dnů u VN/VVN

Pokud jste žádost podali o připojení na hladině VN nebo VVN, návrh Smlouvy o připojení vám pošleme do 60 dnů.

V návrhu smlouvy najdete přesné informace o přípravě předávacího místa i možném podílu na oprávněných nákladech.

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám pošlete podepsaný zpět do 30 dnů u NN, nebo do 60 dnů u VN.
 

Úprava místa a další postup

Podle podmínek uvedených ve smlouvě připravte odběrné místo a dále postupujte podle smlouvy.