Přejít k hlavnímu obsahu

Změna v odběrném místě s výrobnou (vysoké a velmi vysoké napětí)

Např. změna hodnoty instalovaného výkonu zdroje nebo jiná změna parametrů

1. K čemu žádost slouží a co budete k podání žádosti potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud chcete třeba změnit hodnotu instalovaného nebo rezervovaného výkonu.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o zařízení žadatele:
  • umístění výrobny
  • druh výrobny (vodní, sluneční…)
  • popis výrobny (typ, počet…)
  • způsob provozu
  • požadovaný výkon

Jestli chcete změnit smlouvu o výkupu elektřiny, obraťte se na společnost, s níž máte tuto smlouvu uzavřenou.

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D6

Žádost lze podat:

 • e-mailem na info@egd.cz 
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 60 dnů

Na základě žádosti vám nejpozději do 60 dnů pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu najdete přesné informace o přípravě odběrného místa i o možném podílu na oprávněných nákladech. Stejně tak zde bude i kontakt na technického zástupce pro vaše možné dotazy.

do 60 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 60 dnů pošlete podepsaný zpět.

Uzavření smlouvy o dodávce

Po splnění podmínek ze Smlouvy o připojení uzavřete s námi novou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy, s vaším dodavatelem elektřiny pak novou smlouvu o dodávce elektřiny, případně smlouvu o výkupu elektřiny s vámi vybranou společností.