Přejít k hlavnímu obsahu

Změna jističe – nízké napětí

Potřebujete navýšit nebo snížit hodnotu jističe na vašem odběrném místě

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Odebíráte elektřinu, ale potřebujete změnit hodnotu jističe (tzv. změna rezervovaného příkonu).

Podáním této žádosti můžete řešit situace kdy např.:

 • Rekonstruujete byt a revizní technik vám doporučil jinou hodnotu jističe – zvýšení nebo snížení hodnoty hlavního jističe (např.: z 3x20 A na 3x25 A)
 • Chcete změnu z jednofázového připojení na třífázové  (např.: z 1x20 A na 3x20 A)
 • Změnili jste systém vytápění a stačí vám jistič nižší hodnoty (např.: z 3x40 A na 3x16 A).

 

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o odběrném místě
  • velikost jističe (1x25A, 3x20A aj,) nápověda pro výběr jističe
  • počet fází (jednofázové, třífázové)
  • druh odběru (rodinný dům, byt, zahrada aj.)
  • plánované spotřebiče a jejich příkon

2. Podání žádosti

 • Rychlejší zpracování žádosti
 • Při vyplňování vás upozorníme na případné chyby

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení a případně uhrazení podílu na oprávněných nákladech

do 30 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a v případě zvýšení rezervovaného příkonu vám nejpozději do 30 dnů pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o přípravě odběrného místa i případném podílu na oprávněných nákladech.
Termín připojení zajištění rezervovaného příkonu je ve většině případů stanoven do jednoho měsíce od data uzavření smlouvy.

do 30 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů zašlete podepsaný zpět.

Podíl na oprávněných nákladech

Na základě vyhlášky o připojení hradí žadatel o připojení tzv. podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Výše podílu se odvíjí od velikosti požadovaného příkonu, zákazník platí za velikost jističe. Výši vašeho podílu se dozvíte ve smlouvě.

Zde si můžete spočítat váš podíl na oprávněných nákladech.

do 15 dnů

První část podílu je pak potřeba uhradit do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy a druhou část do data uvedeného ve smlouvě. Lze uhradit i jednorázově. Částku můžete zaplatit složenkou nebo bankovním převodem na náš účet, který bude uveden ve Smlouvě o připojení.

Příprava odběrného místa a výpis z revizní zprávy

Domluvíte se s elektrikářem, kterého si sami vyberete, na přípravě vašeho odběrného místa podle podmínek ve Smlouvě o připojení. Využít můžete i služeb našich Smluvních partnerů, kteří dokážou zajistit i vystavení nové revizní zprávy.

Po podpisu smlouvy a dokončení přípravy odběrného místa je potřeba zajistit návštěvu revizního technika, který provede revizi připojovaného odběrného elektrického zařízení.

Revizní zprávu budete potřebovat u dodavatele elektřiny pro uzavření smlouvy, na základě které bude možné zahájit dodávku elektrické energie v souladu s novou Smlouvou o připojení.
Výjimka je u změny typu měření, zde může být revizní zpráva doložena po provedené změně přes Vašeho obchodníka, nebo můžete revizní zprávu poslat přímo k nám na email info@egd.cz.

Při výběru hlavního jističe, umístění elektroměrového rozvaděče apod. dbejte na dodržení Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav.

Potřebujete v rámci vašeho požadavku provést manipulaci s HDV? Pokud ano, všechny informace se dozvíte zde.

Změna smlouvy o dodávce

Následně kontaktujte svého dodavatele elektřiny a změňte smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

Zaplombujeme (nebo vyměníme) vám elektroměr

Po změně smlouvy o sdružených službách vám náš pracovník v nejbližším možném termínu zaplombuje, případně vymění, elektroměr.

Připravili jsme také pro vás návod, který vás provede celým procesem změny

    

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.