Přejít k hlavnímu obsahu

První změna dodavatele elektřiny na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí

Změna dodavatele na hladině VN nebo VVN

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost podáte, pokud chcete změnit dodavatele.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o odběrném místě včetně technické specifikace odběru, zejména:
  • druh odběru (průmyslová výroba…)
  • charakter odběru (sazba…)
  • hodnota rezervovaného příkonu

2. Podání žádosti

Pro trvalé připojení použijete         PDF formulář D29

Pro krátkodobé připojení použijte PDF formulář D31

Žádost můžete podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 60 dnů

Na základě žádosti uděláme posouzení a nejpozději do 60 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

do 60 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 60 dnů zašlete podepsaný zpět.

Postup podle uzavřené smlouvy o připojení

Jakmile splníte podmínky ze smlouvy o připojení (pokud vám byly stanoveny), budou podniknuty další kroky.

Uzavření smlouvy o dodávce

Následně uzavřete novou smlouvu o sdružených dodávkách s Vámi vybraným dodavatelem (nebo smlouvu o distribuci s námi a smlouvu o dodávce elektřiny s dodavatelem).