Přejít k hlavnímu obsahu

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud chcete vyměnit svého dodavatele elektřiny za jiného a současně změnit některé parametry na vašem odběrném místě (např. jste si pořídili nový spotřebič a stávající hodnota jističe vám nestačí).

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o odběrném místě včetně technické specifikace odběru (adresa, katastrální území, přípojka…)

2. Podání žádosti

Žádost o změnu dodavatele podáte pomocí následujících PDF formulářů:

Trvalé připojení
Pro domácnosti použijte PDF formulář D3

Pro podnikatele použijte PDF formulář D29

Krátkodobé připojení
Pro žádost použijte          PDF formulář D32

Žádost můžete podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení (pokud požadujete novou)

do 30 dnů

Na základě žádosti uděláme posouzení a nejpozději do 30 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

do 30 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů zašlete podepsaný zpět.

 

Plnění smlouvy o připojení

Pokud byly ve Smlouvě o připojení stanoveny podmínky, je nutné je splnit (např. úprava odběrného místa, úhrada podílu na oprávněných nákladech).

Uzavření smlouvy o dodávce

Následně uzavřete novou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s vámi vybraným dodavatelem (nebo smlouvu o distribuci s distributorem a smlouvu o dodávce elektřiny s dodavatelem).