Přejít k hlavnímu obsahu

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud chcete změnit svého dodavatele elektřiny za jiného a současně změnit některé technické parametry na vašem odběrném místě (např. jste si pořídili nový spotřebič a stávající hodnota jističe vám nestačí, potřebujete ji navýšit).

! Pokud potřebujete změnit pouze dodavatele, žádost prosím nevyplňujte a obraťte se rovnou na nového dodavatele.

Tip: Někdy nemusí být úplně jasné, jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem. Pokud to chcete zjistit, máme pro vás stručné vysvětlení.

 

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o odběrném místě včetně technické specifikace odběru:
  • velikost jističe (1x25A, 3x20A aj,) –  nápovědu pro výběr jističe
  • počet fází (jednofázové, třífázové)
  • druh odběru (rodinný dům, byt, zahrada aj.)
  • plánované spotřebiče a jejich příkon

2. Podání žádosti

Žádost o změnu dodavatele podáte pomocí následujících PDF formulářů:

Trvalé připojení
Pro domácnosti použijte PDF formulář D3

Krátkodobé připojení
Pro žádost použijte          PDF formulář D32

Žádost můžete podat:

 • e-mailem na info@egd.cz nebo
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

Zařídíme do 30 dnů

Na schválení žádosti máme ze zákona 30 dnů, ale většinou to zvládneme rychleji.

V případě kladného posouzení vám poštou hned na to pošleme návrh Smlouvy o připojení.

Jakmile od nás dostanete tento návrh smlouvy, podepíšete ho a jeden ze dvou obdržených výtisků pošlete zpátky k nám. Máte na to celých 30 dnů.

Plnění smlouvy o připojení

Pokud byly ve Smlouvě o připojení stanoveny podmínky, je nutné je splnit. (např. úpravu odběrného místa a úhradu podílu na oprávněných nákladech).

Domluvíte se s elektrikářem, kterého si sami vyberete, na přípravě vašeho odběrného místa podle podmínek ve Smlouvě o připojení.

Když je hotovo, domluvíte si návštěvu revizního technika, který provede revizi připojovaného odběrného elektrického zařízení a vystaví revizní zprávu. Revizní zprávu budete potřebovat u dodavatele elektřiny k uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky s dodavatelem.

Abychom vám to ulehčili, máme pro vás formulář výpisu z revizní zprávy.

Uzavření smlouvy o dodávce

Následně si vyberete vhodného dodavatele elektřiny a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky.