Přejít k hlavnímu obsahu

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, když chcete změnit dodavatele plynu.

Ve většině případů za vás Smlouvu o připojení zajistí na základě plné moci váš obchodník/dodavatel. Informujte se u svého dodavatele.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o odběrném místě včetně technické specifikace odběru (adresa, katastrální území, přípojka…)

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D8

Žádost společně se situačním plánkem lze podat:

  • e-mailem na info@egd.cz
  • poštou na
   EG.D, a.s.
   Středisko služeb zákazníkům
   Poštovní přihrádka 54
   656 54  Brno

  3. Co se bude dít po podání žádosti

  Uzavření smlouvy o připojení

  do 30 dnů

  Na základě žádosti uděláme posouzení a nejpozději do 30 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

  V návrhu najdete přesné informace o vašem odběrném místě.

  do 30 dnů

  Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů pošlete podepsaný zpět.

  Uzavření smlouvy o dodávce

  Nakonec si vyberte vyhovujícího dodavatele plynu a uzavřete s ním smlouvu o sdružených službách.