Přejít k hlavnímu obsahu

Změna charakteru odběru (změna sazby distribuce)

Instalace nových spotřebičů nebo jiná technická změna na odběrném místě

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost můžete podat, pokud chcete třeba: 

 • změnit distribuční sazbu
 • instalovat spotřebič (například nové tepelné čerpadlo) 
 • nebo udělat jinou technickou změnu na vašem odběrném místě

 

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • velikost jističe (1x25 A, 3x20 A aj.) - nápověda pro výběr jističe
 • počet fází (jednofázové, třífázové)
 • druh odběru (rodinný dům, byt, chata aj.)
 • plánované spotřebiče a jejich příkon
 • Pokud plánujete ve vašem odběrném místě připojení dobíjecí stanice pro váš elektromobil, přiložte prosím k žádosti i vyplněný formulář Doplňkové údaje pro dobíjecí stanici.
  Bližší informace, jak postupovat při připojení dobíjecí stanice naleznete zde.
  Pokud podáte na hladině NN nebo VN žádost online cestou, tento formulář k žádosti přikládat nemusíte.

2. Podání žádosti

Žádost o změnu na hladině velmi vysokého napětí (VVN) podáte pomocí následujícího PDF formuláře:

Pro trvalé připojení použijte           PDF formulář D29

Pro krátkodobé připojení použijte PDF formulář D31

Přiložte situační plánek, pokud se nejedná o stávající odběr.

Žádost můžete podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

 

Pro nízké napětí (NN)vysoké napětí (VN) využijte online formulář: 

 

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 30 dnů

Na základě vaší žádosti uděláme posouzení a u žádosti týkající se nízkého napětí vám nejpozději do 30 dnů pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

do 60 dnů

U žádosti týkající se vysokého nebo velmi vysokého napětí vám návrh smlouvy zašleme nejpozději do 60 dnů.

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů (pro NN) nebo 60 dnů (pro VN/VVN) zašlete podepsaný zpět.

Postup podle uzavřené smlouvy o připojení

Jakmile splníte podmínky ze smlouvy o připojení (pokud vám byly stanoveny), budou podniknuty další kroky.

Uzavření smlouvy o dodávce

Posledním krokem je uzavření nové smlouvy o sdružených službách s vámi vybraným dodavatelem (nebo smlouvy o distribuci s námi a smlouvy o dodávce elektřiny s vaším dodavatelem).

Pokud bude vaše změna vyžadovat i zaplombování (případně výměnu) elektroměru, zajistí to náš pracovník.