Přejít k hlavnímu obsahu

Změna charakteru odběru a předpokládané spotřeby plynu

1. K čemu žádost slouží a co budete pro podání potřebovat

Tuto žádost podejte, pokud budete měnit předpokládanou roční spotřebu (např. očekáváte výrazné navýšení nebo snížení vaší roční spotřeby). Případně pokud na místě měníte charakter odběru (např. doposud na plynu jen vaříte a nyní chcete i vytápět celý dům).

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • druh odběru (vaření, topení…)

 

2. Podání žádosti

Pro domácnosti/maloodběratele použijete         PDF formulář D8

Pro velkoodběratele použijete                                PDF formulář D24

Žádost o změnu charakteru odběru a předpokládané spotřeby můžete podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 30 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 30 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

do 60 dnů

Pokud žádáte jako velkoodběratel, váš návrh Smlouvy o připojení pošleme poštou do 60 dnů.

do 60 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám pošlete podepsaný zpět do 60 dnů.

Příprava odběrného místa

Podle podmínek uvedených ve smlouvě připravte odběrné místo.

Změna smlouvy o dodávce

Nakonec dejte vědět svému dodavateli a změňte s ním smlouvu o sdružených službách.

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.