Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o zkušební provoz

Např. se nově připojujete, rekonstruujete odběrné plynové zařízení, měníte měření z typu C na typ A nebo B

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Na základě žádosti vám poskytneme dodávku plynu ve stanoveném zkušebním období.

Co budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o žadateli (vlastník nemovitosti nebo zástupce dodavatelské firmy, která provádí práce)
 • údaje o odběrném místě
 • termín zkušebního provozu

2. Podání žádosti

Pro podání vyplňte Žádost o zkušení provoz

Žádost můžete podat:

 • e-mailem na plyn@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Služby pro plyn
  F. A. Gerstnera  2151/6
  370 01  České Budějovice

3. Co se bude dít po podání žádosti

K žádosti se Vám ozveme se zpětnou vazbou.