Přejít k hlavnímu obsahu

Nové připojení k síti zemního plynu pro maloodběratele

Připojení domácnosti nebo malé firmy s odběrem do hodnoty 60 000 m3 (630 MWh) ročně

1. Co budete k podání žádosti potřebovat

  • vaše údaje a kontakty
  • údaje o odběrném místě
  • přehledný situační plánek (katastrální mapu, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy, příjezdové cesty a zamýšleného vstupu. V případě podání online není plánek nutný.

2. Podání žádosti online

  • Rychlejší zpracování žádosti
  • Při vyplňování vás upozorníme na případné chyby
  • Není nutné přikládat situační plánek

Online formulář nelze využít v případě změny na již existujícím odběrném místě. Pokud požadujete změnu odběratele či změnu dodavatele využijte prosím PDF formulář.

 

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 30 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 30 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o způsobu připojení, přípravě odběrného místa a realizaci přípojky.

do 60 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 60 dnů zašlete podepsaný zpět.

Příprava odběrného místa a revizní zprávy

Po podpisu smlouvy a dokončení přípravy odběrného místa si zajistěte návštěvu vámi vybraného revizního technika, který provede revizi připojovaného odběrného plynového zařízení (Revizní zpráva a tlaková zkouška).

Uzavření smlouvy o dodávce

Následně si vyberte vhodného dodavatele zemního plynu a uzavřete s ním smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu.

Seznam dodavatelů naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Nainstalujeme vám plynoměr

Po uzavření smlouvy o sdružených službách, zažádá váš vybraný dodavatel o instalaci plynoměru.

Plynoměr naistaluje náš pracovník do 5 pracovních dnů. Revizní zprávu a tlakovou zkoušku ukážete na místě našemu pracovníkovi při samotné instalaci měřidla.

 

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.