Přejít k hlavnímu obsahu

Připojení odběrného místa
k distribuční soustavě

Zapnutí odběrného místa / Změna technických parametrů / Vypnutí odběrného místa

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete:

 • Varianta A - pokud potřebujete odběrné místo připojit k distribuční soustavě, musí být splněny veškeré podmínky dané smlouvou o připojení a odběrné místo je připraveno k připojení k distribuční soustavě, montáži elektroměru a uvedení zařízení do provozu,
 • Varianta B - ke změně technických parametrů odběrného místa (např. výměna měřících transformátorů či rekonstrukce zařízení v odběrném místě),
 • Varianta C - při požadavku na vypnutí stávajícího zařízení připojeného k distribuční soustavě, a to z důvodu prací na zařízení v beznapěťovém stavu (např. pravidelná revize / údržba trafostanice, rekonstrukce, montáž optočlenu či elektrotechnická kontrola).

Varianta A

Připojení odběrného místa k distribuční soustavě

Musí být splněny veškeré podmínky dané smlouvou o připojení a odběrné místo je připraveno k připojení k distribuční soustavě, montáži elektroměru a uvedení zařízení do provozu.

Aby mohl být váš požadavek v pořádku zpracován, je nutné mít uzavřenou smlouvu o sdružených službách s vybraným obchodníkem nebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy s námi.

Pro podání budete, v souvislosti s prováděnou prací, potřebovat:

 • údaje a kontakty žadatele
 • údaje o odběrném místě:
  • EAN
  • číslo smlouvy o připojení
  • název zařízení
  • adresa zařízení
 • platnou revizní zprávu o zařízení
 • doklad o úředním ověření měřících transformátorů
 • požadovaný termín zapnutí a uvedení do provozu

Žádost je třeba podat minimálně 25 kalendářních dní předem.

Podání žádosti a vzor vyplnění

Pro podání využijte:

PDF formulář D12

Vzor vyplnění:

Varianta A

Formulář společně s nezbytnými doklady lze podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno
Co se bude po podání tohoto požadavku dít?

Na základě vašich doložených dokladů proběhne kontrola údajů a příloh, které musí souhlasit s hodnotami ze smlouvy o připojení (platnost smlouvy, úhrada podílu, dokončení investice ze strany provozovatele distribuční soustavy, doklad o úředním ověření měřících transformátorů proudu / napětí).

Požadavek poté zpracujeme a potvrdíme termín realizace.

V případě, že nedojde k včasnému podání žádosti o novou smlouvu vaším obchodníkem nebo uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy a smlouvy o dodávce elektrické energie pozbývá požadavek platnosti a je potřeba jej podat znovu (po splnění výše uvedených podmínek).

Varianta B

Změna technických parametrů odběrného místa

Např. výměna měřících transformátorů či rekonstrukce zařízení v odběrném místě.

Pro podání budete, v souvislosti s prováděnou prací, potřebovat:

 • údaje a kontakty žadatele
 • údaje o odběrném místě:
  • EAN
  • číslo smlouvy o připojení
  • název zařízení
  • adresa zařízení
 • doklad o úředním ověření měřících transformátorů
 • specifikaci prováděné práce na odběrném místě
 • důvod prováděné práce
 • dobu prováděné práce
 • kdo bude práci provádět a vedoucí práce
 • specifikace úseku vypnutí
 • požadovaný termín

Žádost je třeba podat minimálně 25 kalendářních dní předem.

Podání žádosti a vzor vyplnění

Pro podání využijte:

PDF formulář D12

Vzor vyplnění:

Varianta B

Formulář společně s nezbytnými doklady lze podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno
Co se bude po podání tohoto požadavku dít?

Na základě vašich doložených dokladů proběhne kontrola údajů a příloh, které musí souhlasit s hodnotami ze smlouvy o připojení (platnost smlouvy, úhrada podílu, dokončení investice ze strany provozovatele distribuční soustavy, doklad o úředním ověření měřících transformátorů proudu / napětí).

Požadavek poté zpracujeme a potvrdíme termín realizace.

Varianta C

Vypnutí stávajícího zařízení

Vypnutí stávajícího zařízení připojeného k distribuční soustavě, a to z důvodu prací na zařízení v beznapěťovém stavu (např. pravidelná revize / údržba trafostanice, rekonstrukce, montáž optočlenu či elektrotechnická kontrola).

Aby mohl být váš požadavek v pořádku zpracován, je nutné mít uzavřenou smlouvu o sdružených službách s vybraným obchodníkem nebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy.

Pro podání budete, v souvislosti s prováděnou prací, potřebovat:

 • údaje a kontakty žadatele
 • údaje o odběrném místě:
  • EAN
  • číslo smlouvy o připojení
  • název zařízení
  • adresa zařízení
 • specifikaci prováděné práce na odběrném místě
 • důvod prováděné práce
 • dobu prováděné práce
 • kdo bude práci provádět a vedoucí práce
 • specifikace úseku vypnutí
 • požadovaný termín

Žádost je třeba podat minimálně 25 kalendářních dní předem.

Podání žádosti a vzor vyplnění

Pro podání využijte:

PDF formulář D12

Vzory vyplnění:

Varianta C

Formulář společně s nezbytnými doklady lze podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno
Co se bude po podání tohoto požadavku dít?

Na základě vašich doložených dokladů proběhne kontrola údajů popřípadě příloh, které musí souhlasit se smluvenými hodnotami.

Požadavek poté zpracujeme a potvrdíme termín realizace.

2. Upozornění

Veškeré požadavky na vypnutí zařízení, které jsou realizovány ze strany provozovatele distribuční soustavy probíhají v pracovní dny od 7:00 do 13:00.

Nestandardní požadavky, tj. mimo uvedenou pracovní dobu lze plánovat / realizovat pouze na základě individuální vzájemné domluvy a za maximální možné součinnosti všech zainteresovaných stran, přičemž vždy musí být zachována nezbytná koordinace požadovaného / naplánovaného termínu vypnutí daného odběrného místa.

Máte další otázky? Volejte nebo pište

800 22 55 77

(pracovní dny 7–20 hod.)