Přejít k hlavnímu obsahu

Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu

Potřebujete stavět v blízkosti plynového vedení

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Kvůli bezpečnosti jsou plynová zařízení chráněna ochrannými pásmy, která definuje Energetický zákon. Pro stavbu v těchto pásmech potřebujete zažádat o souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu vlastníka plynového zařízení.

Co budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • vyhotovené Vyjádření k existenci sítí – z něj číslo žádosti a platnost vyjádření
 • údaje o stavbě 
  • název stavby
  • snímek pozemkové mapy se zakreslením budoucí stavby a situace širších vztahů včetně okótování
  • projektovou dokumentaci včetně příslušných inženýrských sítí

2. Podání žádost online

 • Rychlejší zpracování žádosti
 • Při vyplňování vás upozorníme na případné chyby

3. Co se bude dít po podání žádosti

Posouzení žádosti a poskytnutí stanoviska k činnosti a stavbě v ochranném pásmu zařízení do 30 dnů.