Přejít k hlavnímu obsahu

Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu

Potřebujete stavět v blízkosti zemních kabelů elektrického vedení, nadzemního vedení vysokého nebo velmi vysokého napětí, trafostanice nebo rozvodny

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Kvůli bezpečnosti jsou elektrická zařízení chráněna ochrannými pásmy, která definuje Energetický zákon. Pro stavbu v těchto pásmech potřebujete zažádat o souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu, vlastníka elektrického zařízení.

Co budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • vyhotovené Vyjádření k existenci sítí – z něj číslo žádosti a datum platnosti vyjádření
 • údaje o stavbě 
  • název stavby
  • snímek pozemkové mapy se zakreslením budoucí stavby včetně okótování a situace širších vztahů
  • projektovou dokumentaci včetně příslušných inženýrských sítí

2. Podání žádosti online

 • Rychlejší zpracování žádosti
 • Při vyplňování vás upozorníme na případné chyby

3. Co se bude dít po podání žádosti

Posouzení žádosti a poskytnutí stanoviska k činnosti a stavbě v ochranném pásmu zařízení proběhne do 30 dnů. Naše stanovisko vám zašleme e-mailem.