Přejít k hlavnímu obsahu

Souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení

Potřebujete stavět v blízkosti nadzemního elektrického vedení nízkého napětí

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Venkovní vedení nízkého napětí je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při stavebních pracích i užívání hotové stavby je potřeba zajistit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu. Pro činnosti a stavby v blízkosti těchto zařízení, která nemají ochranné pásmo je proto nutné žádat o písemný souhlas s činností a stavbou v blízkosti, vlastníka elektrického zařízení.

Co budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • vyhotovené Vyjádření k existenci sítí – z něj číslo žádostidatum platnosti vyjádření
 • údaje o stavbě
  • název stavby
  • snímek pozemkové mapy se zakreslením budoucí stavby včetně okótování a situace širších vztahů
  • projektovou dokumentaci včetně příslušných inženýrských sítí

2. Podání žádosti online

 • Rychlejší zpracování žádosti
 • Při vyplňování vás upozorníme na případné chyby

3. Co se bude dít po podání žádosti

Posouzení žádosti a poskytnutí stanoviska k činnosti a stavbě v blízkosti zařízení proběhne do 30 dnů. 
Naše stanovisko vám zašleme e-mailem.