Přejít k hlavnímu obsahu

Nové připojení výrobny
do stávajícího odběrného místa
(vysoké a velmi vysoké napětí)

Např. si chcete na střechu nainstalovat fotovoltaickou výrobnu

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud chcete třeba připojit novou výrobnu do již existujícího odběrného místa.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • přehledný situační plánek (katastrální mapu, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy objektu, příjezdové cesty a zamýšleného vstupu
 • údaje o zařízení žadatele:
  • umístění výrobny (adresa, katastrální území, parcelní čísla pozemků…)
  • druh výrobny (vodní, sluneční…)
  • popis výrobny (typ, počet…)
  • způsob provozu (ostrovní, dodávka přebytků do sítě, dodávka jen ve špičkách…)
  • požadovaný rezervovaný výkon

V některých ojedinělých případech je možné, že budete muset doplnit i tyto přílohy:

 • územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je jasné, jestli je výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací dokumentací
 • harmonogram přípravy výstavby
 • jednopólové schéma

 

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D6

Žádost společně se situačním plánkem lze podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 60 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 60 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o termínu připojení, přípravě odběrného místa i podílu na oprávněných nákladech.

do 60 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 60 dnů zašlete podepsaný zpět.

Příprava odběrného místa a postup dle pokynů smlouvy

Podle podmínek uvedených ve smlouvě připravte odběrné místo.

Žádost o první paralelní připojení

Po nainstalování klasického elektroměru můžete podat žádost o první paralelní připojení (PPP) tímto PDF formulářem D50.

Pro podání budete potřebovat:

Pro výrobnu do 30 kW:
 1. žádost o první paralelní připojení
 2. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení, které je do provozu nově uváděné nebo které souvisí s výrobnou
 3. protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
 4. potvrzení odborné realizační firmy s vyjádřením, že vlastní výrobna je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení
 5. dokument výrobního modulu:
  Dokument výrobního modulu potvrzující soulad příslušného výrobního modulu (VM) s požadavky RfG – vzory ke stažení najdete zde v sekci Ostatní požadavky (Ověření souladu s požadavky RfG).
Pro výrobnu nad 30 kW:
 1. žádost o první paralelní připojení
 2. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení, které je do provozu nově uváděné nebo které souvisí s výrobnou
 3. protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
 4. potvrzení odborné realizační firmy s vyjádřením, že vlastní výrobna je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení
 5. dokument výrobního modulu:
  Dokument výrobního modulu potvrzující soulad příslušného výrobního modulu (VM) s požadavky RfG – vzory ke stažení najdete zde v sekci Ostatní požadavky (Ověření souladu s požadavky RfG).
 6. místní provozní předpisy
 7. aktualizovaná projektová dokumentace  ve vyhotovení podle Přílohy č. 4 k Pravidlům provozování distribuční soustavy ( PPDS),  část 4.5. Projektová dokumentace musí být odsouhlasená Provozovatelem distribuční soustavy.
Vyměníme vám elektroměr

Po podání žádosti o PPP a doložení všech potřebných dokladů vám náš pracovník vymění elektroměr.

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.

Obecné informace ohledně připojení elektrických zdrojů k distribuční soustavě EG.D