Přejít k hlavnímu obsahu

Nové připojení výrobny
do stávajícího odběrného místa
(nízké napětí)

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

A. Standardní připojení výrobny
(s možnou dodávkou do DS)

Tuto žádost využijete, pokud chcete do stávajícího odběrného místa připojit výrobnu elektřiny s dodávkou vyrobené elektřiny do distribuční soustavy.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o zařízení žadatele:
  • umístění výrobny
  • druh výrobny (vodní, sluneční …)
  • popis výrobny (typ, počet aj.)
  • způsob provozu
  • požadovaný rezervovaný výkon
  • jednopólové schéma (vyberete si přímo v online formuláři)
 • souhlas vlastníka nemovitosti

 

V některých případech vás ještě budeme kontaktovat kvůli dalším potřebným informacím:

 • územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je jasné, jestli je výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací dokumentací
 • harmonogram přípravy výstavby

2. Podání žádosti

Nejlepší a nejjednodušší je, když žádost podáte online.

 • Vaši žádost můžeme rychleji zpracovat.
 • Systém vás automaticky upozorní, pokud při vyplňování uděláte nějakou chybu.

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 30 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 30 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o termínu připojení, přípravě odběrného místa i podílu na oprávněných nákladech.

do 30 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů zašlete podepsaný zpět.

Příprava odběrného místa a postup dle pokynů smlouvy

Podle podmínek uvedených ve smlouvě připravte odběrné místo. Pro první paralelní připojení využijte tuto žádost. Dále pak postupujte podle pokynů, které jsou uvedené ve smlouvě.

Žádost o první paralelní připojení

Pro dokončení ověření výrobny musíte podat žádost o první paralelní připojení (PPP) tímto PDF formulářem D50.

Pro podání budete potřebovat:

Pro výrobnu do 30 kW:
 1. žádost o první paralelní připojení
 2. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení, které je do provozu nově uváděné nebo které souvisí s výrobnou
 3. protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
 4. potvrzení odborné realizační firmy s vyjádřením, že vlastní výrobna je v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou Smlouvou o připojení
 5. dokument výrobního modulu:
  Dokument výrobního modulu potvrzující soulad příslušného výrobního modulu (VM) s požadavky RfG – vzory ke stažení najdete zde v sekci Ostatní požadavky (Ověření souladu s požadavky RfG).
Pro výrobnu nad 30 kW:
 1. žádost o první paralelní připojení
 2. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení, které je do provozu nově uváděné nebo které souvisí s výrobnou
 3. protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
 4. potvrzení odborné realizační firmy s vyjádřením, že vlastní výrobna je v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou Smlouvou o připojení
 5. dokument výrobního modulu:
  Dokument výrobního modulu potvrzující soulad příslušného výrobního modulu (VM) s požadavky RfG – vzory ke stažení najdete zde v sekci Ostatní požadavky (Ověření souladu s požadavky RfG).
 6. místní provozní předpisy
 7. aktualizovaná projektová dokumentace ve vyhotovení dle Přílohy č. 4 k Pravidlům provozování distribuční soustavy (PPDS), část 4.5Projektová dokumentace musí být odsouhlasená Provozovatelem distribuční soustavy.
Vyměníme vám elektroměr

Po podání žádosti o PPP a doložení všech potřebných dokladů vám náš pracovník vymění elektroměr.

B. Zjednodušené připojení mikrozdroje
(bez možnosti dodávky do DS)

Tuto žádost využijte, pokud si chcete pořídit malou výrobnu do 10 kW instalovaného výkonu bez možnosti dodávky do distribuční sítě - můžete využít možnost tzv. zjednodušeného připojení mikrozdroje.
Více informací najdete zde.

 

 

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.

 

Obecné informace ohledně připojení elektrických zdrojů k distribuční soustavě EG.D