Přejít k hlavnímu obsahu

Nové připojení výrobny do stávajícího odběrného místa (nízké napětí)

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

A. Standardní připojení výrobny
(s možnou dodávkou do DS)

Tuto žádost využijete, pokud chcete do stávajícího odběrného místa připojit výrobnu elektřiny s dodávkou vyrobené elektřiny do distribuční soustavy.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • přehledný situační plánek (katastrální mapu, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy objektu, příjezdové cesty a zamýšleného vstupu
 • údaje o zařízení žadatele:
  • umístění výrobny
  • druh výrobny (vodní, sluneční …)
  • popis výrobny (typ, počet aj.)
  • způsob provozu
  • požadovaný rezervovaný výkon

V některých případech vás ještě budeme kontaktovat kvůli dalším potřebným informacím:

 • územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je jasné, jestli je výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací dokumentací
 • harmonogram přípravy výstavby
 • jednopólové schéma – pokud nemáte své, využijte prosím náš formulář pro Zjednodušené jednopólové schéma.

2. Podání žádosti

Pro trvalé připojení použijte            PDF formulář D22

Žádost společně se situačním plánkem lze podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 30 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 30 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o termínu připojení, přípravě odběrného místa i podílu na oprávněných nákladech.

do 30 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů zašlete podepsaný zpět.

Příprava odběrného místa a postup dle pokynů smlouvy

Podle podmínek uvedených ve smlouvě připravte odběrné místo. Pro první paralelní připojení využijte tuto žádost. Dále pak postupujte podle pokynů, které jsou uvedené ve smlouvě.

Žádost o první paralelní připojení

Pro dokončení ověření výrobny musíte podat žádost o první paralelní připojení (PPP) tímto PDF formulářem D50.

Pro podání budete potřebovat:

Pro výrobnu do 30 kW:
 1. žádost o první paralelní připojení
 2. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení, které je do provozu nově uváděné nebo které souvisí s výrobnou
 3. protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
 4. potvrzení odborné realizační firmy s vyjádřením, že vlastní výrobna je v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou Smlouvou o připojení
 5. dokument výrobního modulu:
  5.1        dokument výrobního modulu A1 (do 11 kW včetně) potvrzující soulad výrobního modulu (VM) s požadavky RfG - vzor ke stažení
  5.2        dokument výrobního modulu A2 (11 až 100 kW) potvrzující soulad výrobního modulu (VM) s požadavky RfG - vzor ke stažení
Pro výrobnu nad 30 kW:
 1. žádost o první paralelní připojení
 2. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení, které je do provozu nově uváděné nebo které souvisí s výrobnou
 3. protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
 4. potvrzení odborné realizační firmy s vyjádřením, že vlastní výrobna je v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou Smlouvou o připojení
 5. dokument výrobního modulu:
  5.1        dokument výrobního modulu A2 (11 kW až 100 kW) potvrzující soulad výrobního modulu (VM) s požadavky RfG - vzor ke stažení
  5.2        dokument výrobního modulu B1 (100 kW až 1MW) potvrzující soulad výrobního modulu (VM) s požadavky RfG - vzor ke stažení
 6. místní provozní předpisy
 7. aktualizovaná projektová dokumentace ve vyhotovení dle Přílohy č. 4 k Pravidlům provozování distribuční soustavy (PPDS), část 4.5Projektová dokumentace musí být odsouhlasená Provozovatelem distribuční soustavy.
Vyměníme vám elektroměr

Po podání žádosti o PPP a doložení všech potřebných dokladů vám náš pracovník vymění elektroměr. Celá výměna proběhne nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

B. Zjednodušené připojení mikrozdroje
(bez možnosti dodávky do DS)

Tuto žádost využijte, pokud si chcete pořídit malou výrobnu do 10 kW instalovaného výkonu bez možnosti dodávky do distribuční sítě - můžete využít možnost tzv. zjednodušeného připojení mikrozdroje.
Více informací najdete zde.

 

 

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.

Obecné informace ohledně připojení elektrických zdrojů k distribuční soustavě EG.D