Přejít k hlavnímu obsahu

Připojení nové výrobny na novém odběrném místě

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud potřebujete například připojit výrobnu biometanu.

Pro podání žádosti budete potřebovat:

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D25

Žádost společně se situačním plánkem lze podat:

  • e-mailem na info@egd.cz
  • poštou na
    EG.D, a.s.
    Středisko služeb zákazníkům
    Poštovní přihrádka 54
    656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 60 dnů

Na základě žádosti vám nejpozději do 60 dnů pošleme návrh Smlouvy o
připojení.

do 60 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 60 dnů zašlete podepsaný zpět.

V návrhu najdete technické podmínky připojení, výše nákladů i kontakt na technika.

U nás můžete připojit výrobnu biometanu jen do vysokotlaké soustavy.