Přejít k hlavnímu obsahu

Zjednodušené připojení mikrozdroje na hladině nízkého napětí

Připojení malé výrobny do 10 kW bez možnosti dodávat do distribuční sítě

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Pro mikrozdroje můžete využít tzv. zjednodušený proces připojení. Mikrozdrojem se rozumí zdroj elektrické energie a všechna související zařízení pro výrobu elektřiny, určený pro paralelní provoz s distribuční soustavou nízkého napětí se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi včetně a celkovým maximálním instalovaným výkonem do 10 kW včetně.

Pokud si zvolíte zjednodušené připojení, musíte zajistit, že vaše výrobna nebude mít žádné přetoky do naší sítě (s výjimkou krátkodobých) a nebudete mít nikdy možnost přebytečnou elektřinu, kterou vyrobíte, prodávat.

Základní podmínky zde jsou:

 • Splnění požadované hodnoty impedance v místě připojení dané vyhláškou o připojení č. 16/2016 Sb. (0,47 Ω pro zdroje do 16 A; 0,75 Ω pro zdroje do 10 A).
 • Technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení.
   

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • technickou zprávu – o parametrech mikrozdroje, kde musí být uvedeny tyto údaje:
  • popis zařízení – druh mikrozdroje
  • pro FVE typ počet a jednotkový výkon fotovoltaických panelů v kW
  • typ, počet a štítkové parametry generátoru (u FVE střídačů), činný výkon, zdánlivý výkon, účiník, počet fází, výrobce
  • možnost ostrovního provozu
  • typy, parametry a hodnoty nastavení ochran výrobny
  • zapojení do akumulace (baterie), pokud je instalována
 • výkresovou dokumentaci – o způsobu připojení mikrozdroje
 • jednopólové schéma (vyberete si přímo v online formuláři)
 • zprávu o výchozí revizi odběrného místa, ve které budou uvedeny hodnoty impedanční smyčky
  • naměřené hodnoty impedance poruchové smyčky v místě připojení (hlavní domovní kabelové nebo pojistkové skříni)

2. Podání žádosti

Nejlepší a nejjednodušší je, když žádost podáte online.

 • Vaši žádost můžeme rychleji zpracovat.
 • Systém vás automaticky upozorní, pokud při vyplňování uděláte nějakou chybu.

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení a výměna elektroměru

do 20 dnů

Smlouvu o připojení spolu s technickým posouzením vám připravíme nejpozději do 20 dnů a zašleme na vaši korespondenční adresu.

do 30 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů zašlete podepsaný zpět.

Výměna elekroměru

Na základě obdržení podepsaného výtisku návrhu smlouvy vás kontaktuje náš technik, který vymění váš stávající elektroměr za nový.

Změna smlouvy o dodávce

Po provedení změny typu měření budeme informovat vašeho dodavatele elektřiny.