Přejít k hlavnímu obsahu

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete např. pokud se stěhujete a chcete na sebe přepsat smlouvu na dodávku plynu.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o odběrném místě včetně technické specifikace odběru (adresa, katastrální území, přípojka…)

 

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D8

Žádost můžete podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 30 dnů

Na základě žádosti uděláme posouzení a nejpozději do 30 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu najdete přesné informace o vašem odběrném místě.

do 30 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů pošlete podepsaný zpět.

Uzavření smlouvy o dodávce

Nakonec si nezapomeňte zajistit přepis smlouvy o sdružených službách dodávky plynu u vašeho dodavatele.