Přejít k hlavnímu obsahu

Přeložení plynového zařízení distribuční soustavy (přeložka)

Např. při přesunutí kapličky nebo rekonstrukci

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Může se vám hodit například, pokud požadujete dílčí změnu trasy nebo přemístění a posunutí jiných prvků distribuční soustavy (např. z důvodu rekonstrukce objektu, přesunu kapličky).

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • snímek pozemkové mapy s vyznačením dotčené nemovitosti, se zakreslením stávajícího stavu zařízení distribuční soustavy a se zřetelně označenými úseky, které požadujete přeložit 
  Pro další zpracování potřebujeme zakreslit návrh vámi požadované přeložky. Můžete nám poslat např.: foto současného stavu a nákres budoucího stavu.
 • pokud již máte zpracovanou projektovou dokumentaci stavby (vč. příslušných inženýrských sítí, vyjádření k existenci sítí, vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení, …), prosíme také o přiložení
 • důvod přeložky (rekonstrukce, demolice aj.)
 • údaje o stavbě (název, místo přeložky)
 • soupis dotčených zařízení (plynovod, regulační stanice, hlavní uzávěr plynu aj.)

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D19

Žádost společně se situačním plánkem lze podat:

  • e-mailem na info@egd.cz 
  • poštou na:
   EG.D, a.s.
   Středisko služeb zákazníkům
   656 54 Brno

  3. Co se bude dít po podání žádosti

  30 dnů

  Na základě žádosti uděláme technické posouzení. Dostanete od nás konečné vyjádření a případně návrh smlouvy včetně ceny přeložky. Zasláním jednoho podepsaného výtisku zpět se zavazujete uhradit uvedenou částku.

   

  Podle § 70 zákona 458/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek hradí veškeré náklady spojené s přeložkou rozvodného energetického zařízení ten, kdo přeložku vyvolal (tedy žadatel), a to včetně projektové dokumentace, inženýrské činnosti a samotné realizace. Vlastnictví rozvodného zařízení se ale po provedení přeložky nemění – to zůstává v našem majetku.