Přejít k hlavnímu obsahu

Odečty

Pokud potřebujete provést sami odečet spotřebovaného plynu

1. Co je samoodečet a k čemu slouží

Samoodečet je odečet provedený a nahlášený zákazníkem. 
Vždy se zapisuje stav měřicího přístroje bez desetinného místa (desetinné místo se nijak nezaokrouhluje – zapisuje se pouze celé číslo a je jedno, co je za desetinnou čárkou).

Případy, ve kterých je možné samoodečet provést:

  • kontrolní odečet při změně ceny zemního plynu, při změně zákazníka (přepis odběratele), při změně obchodníka, tj. dodavatele zemního plynu (distributor se nemění, zůstává stejný)
  • fakturační odečet, v případě že právě probíhá roční vyúčtování spotřeby zemního plynu a když zákazník obdržel výzvu (nebo samoodečtovou kartičku) po neúspěšné návštěvě odečítače a neprovedení reálného odečtu
    • nahlašování samoodečtů předem, ještě před návštěvou odečítače, není vhodné
    • v případě, že není při periodické fakturaci k dispozici reálný odečet nebo samoodečet, je proveden automatický odhad

Samoodečet nesmí být starší než 14 dní. 

Co budete potřebovat:

  • výrobní číslo měřicího přístroje 
  • stav registru měřicího přístroje
  • údaje o odběrném místě – EIC
  • vaše údaje a kontakty

2. Podání samoodečtu

Pro zadání samoodečtu využijte formulář vašeho dodavatele energií. Případně nám váš samoodečet můžete poslat na email info@egd.cz.

3. Co se bude dít po podání samoodečtu

Po odeslání samoodečtu na naši e-mailovou adresu vám přijde automatické potvrzení o přijetí požadavku.
Samoodečet bude zapsán do našeho systému jako fakturační pouze v případě, kdy nebude proveden reálný odečet odečítačem.

Odečet plynoměru

Odečet plynoměru proveďte bez desetinných míst a bez zaokrouhlování.