Přejít k hlavnímu obsahu

Odečty

Pokud potřebujete provést sami odečet spotřebovaného plynu

1. Co je samoodečet a k čemu slouží

Samoodečet je odečet provedený a nahlášený zákazníkem. 
Vždy se zapisuje stav měřicího přístroje bez desetinného místa (desetinné místo se nijak nezaokrouhluje – zapisuje se pouze celé číslo a je jedno, co je za desetinnou čárkou).

Případy, ve kterých je možné samoodečet provést:

 • kontrolní odečet při změně ceny zemního plynu, při změně zákazníka (přepis odběratele), při změně obchodníka, tj. dodavatele zemního plynu (distributor se nemění, zůstává stejný)
 • fakturační (periodický) odečet, v případě že právě probíhá roční vyúčtování spotřeby zemního plynu a když zákazník obdržel výzvu (nebo samoodečtovou kartičku) po neúspěšné návštěvě odečítače a neprovedení reálného odečtu
  • nahlašování samoodečtů předem, ještě před návštěvou odečítače, není vhodné
  • v případě, že není při periodické fakturaci k dispozici reálný odečet nebo samoodečet, je proveden automatický odhad

Samoodečet nesmí být starší než 14 dní. 

Co budete potřebovat:

 • výrobní číslo měřicího přístroje 
 • stav registru měřicího přístroje
 • údaje o odběrném místě – EIC
 • vaše údaje a kontakty

 

V případě změny dodavatele můžeme přijmout Váš odečet do 5. pracovního dne od ukončení smlouvy s původním obchodníkem.

2. Podání samoodečtu

Zadejte svůj samoodečet online

 • Rychlejší zadání
 • Při vyplňování vás navíc upozorníme na povinné údaje, termíny a případné chyby

Pokud nevyužijete online formulář, můžete odečet také zaslat e-mailem na info@egd.cz nebo přes vašeho dodavatele energií.

3. Co se bude dít po podání samoodečtu

Po odeslání samoodečtu vám přijde potvrzení o přijetí požadavku do SMS nebo e-mailu.

Samoodečet bude zapsán do našeho systému jako fakturační (periodický) pouze v případě, kdy nebude proveden reálný odečet odečítačem. V ostatních případech bude samoodečet zapsán jako kontrolní nebo zamítnut.

Odečet plynoměru

Odečet plynoměru proveďte bez desetinných míst a bez zaokrouhlování.