Přejít k hlavnímu obsahu

Nové připojení elektřiny na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí

Trvalé připojení firmy, kancelářské budovy, stadionu apod.

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud chcete připojit větší objekt k hladině VN nebo VVN, například firmu, stadion, kancelářskou budovu apod.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o odběrném místě:
  • druh odběru (průmyslová výroba, zemědělství, kanceláře aj.)
  • charakter odběru (osvětlení, vytápění, ohřev, tepelné čerpadlo aj.)
  • požadovaná hodnota rezervovaného příkonu
 • přehledný situační plánek (katastrální mapu, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy, příjezdové cesty a zamýšleného vstupu

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte  PDF formulář D29

Žádost společně se situačním plánkem lze podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení a uhrazení podílu na oprávněných nákladech

do 60 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 60 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o termínu připojení, přípravě odběrného místa i podílu na oprávněných nákladech.

do 60 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 60 dnů zašlete podepsaný zpět.

Podíl na oprávněných nákladech

Na základě vyhlášky o připojení hradí žadatel o připojení tzv. podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Výše podílu se odvíjí od velikosti požadovaného / rezervovaného příkonu. Výši vašeho podílu se dozvíte ve smlouvě.

do 15 dnů

První část podílu je potřeba uhradit do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy a druhou do data uvedeného ve smlouvě. Částku můžete uhradit také dohromady. Platební údaje jsou uvedeny ve Smlouvě o připojení.

 

Příprava odběrného místa, revizní zpráva a protokoly MTP

Po podpisu smlouvy nezapomeňte, že odběrné místo musí být připraveno dle požadavků umístění měření, provedení a zapojení měřících soustav (způsob připojení k distribuční soustavě) dle dokumentu Požadavky na umístění a zapojení měřících souprav.

Následně doložte doklady potřebné k fyzickému připojení odběrného místa stanovených dle smlouvy o připojení včetně revize trafostanice a protokolů měřících transformátorů spolu s vyplněnou žádostí o vypnutí – formulář D12 .
Veškeré dokumenty zašlete na info@egd.cz.

Uzavření smlouvy o sdružených službách nebo o zajištění služby distribuční soustavy

Uzavřete smlouvu na dodávku energie s vámi vybraným dodavatelem elektřiny (seznam dodavatelů naleznete na stránkách Energetického úřadu). Také dodavateli sdělte dohodnutý termín montáže elektroměru, který od nás dostanete po doložení podkladů k připojení.

Smlouvu můžete uzavřít ve dvou variantách:

 • Smlouva o sdružených službách - vámi vybraný dodavatel, který za vás řeší komplexně požadavky.
 • S vámi vybraným dodavatelem uzavřete pouze smlouvu o dodávce energie a s námi uzavřete smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy. Vy jako zákazník s námi potom budete komunikovat napřímo. Vyplníte tedy žádost o zajištění služby distribuční soustavy –  formulář D7 a zašlete nám sken žádosti na e-mail smlouvy.distribuce@egd.cz.
Nainstalujeme vám elektroměr

Po uzavření smlouvy zažádá váš vybraný dodavatel o instalaci elektroměru dle dohodnutého termínu a my vám přijedeme elektroměr nainstalovat.

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.