Přejít k hlavnímu obsahu

Nové připojení elektřiny
na hladině vysokého
nebo velmi vysokého napětí

Trvalé připojení firmy, kancelářské budovy, stadionu apod.

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud chcete připojit větší objekt k hladině VN nebo VVN, například firmu, stadion, kancelářskou budovu apod.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o odběrném místě:
  • druh odběru (průmyslová výroba, zemědělství, kanceláře aj.)
  • charakter odběru (osvětlení, vytápění, ohřev, tepelné čerpadlo aj.)
  • požadovaná hodnota rezervovaného příkonu
 • přehledný situační plánek – poslouží vám katastrální mapa, projektový plánek nebo koordinační plánek; hlavní je, aby v plánku byla vyznačená poloha objektu, příjezdová cesta a zamýšlený vstup do objektu. V případě, že podáváte žádost online, plánek nepotřebujete. Všechny informace nám totiž zakreslíte rovnou myší do mapy, která je součástí formuláře.

2. Podání žádosti

Pro žádost na hladině velmi vysokého napětí (VVN) použijte PDF formulář D29

Žádost společně se situačním plánkem lze podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

 

Pro vysoké napětí (VN) využijte online formulář:

 

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení a uhrazení podílu na oprávněných nákladech

do 60 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 60 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o termínu připojení, přípravě odběrného místa i podílu na oprávněných nákladech.

do 60 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 60 dnů zašlete podepsaný zpět.

Podíl na oprávněných nákladech

Na základě vyhlášky o připojení hradí žadatel o připojení tzv. podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Výše podílu se odvíjí od velikosti požadovaného / rezervovaného příkonu. Výši vašeho podílu se dozvíte ve smlouvě.

do 15 dnů

První část podílu je potřeba uhradit do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy a druhou do data uvedeného ve smlouvě. Částku můžete uhradit také dohromady. Platební údaje jsou uvedeny ve Smlouvě o připojení.

 

Příprava odběrného místa, revizní zpráva a protokoly MTP

Po podpisu smlouvy nezapomeňte, že odběrné místo musí být připraveno dle požadavků umístění měření, provedení a zapojení měřících soustav (způsob připojení k distribuční soustavě) dle dokumentu Požadavky na umístění a zapojení měřících souprav.

Následně doložte doklady potřebné k fyzickému připojení odběrného místa stanovených dle smlouvy o připojení včetně revize trafostanice a protokolů měřících transformátorů spolu s vyplněnou žádostí o vypnutí – formulář D12. Více informací naleznete - ZDE
Veškeré dokumenty zašlete na info@egd.cz.

Uzavření smlouvy o sdružených službách nebo o zajištění služby distribuční soustavy

Uzavřete smlouvu na dodávku energie s vámi vybraným dodavatelem elektřiny (seznam dodavatelů naleznete na stránkách Energetického úřadu). Také dodavateli sdělte dohodnutý termín montáže elektroměru, který od nás dostanete po doložení podkladů k připojení.

Smlouvu můžete uzavřít ve dvou variantách:

 • Smlouva o sdružených službách - vámi vybraný dodavatel, který za vás řeší komplexně požadavky.
 • S vámi vybraným dodavatelem uzavřete pouze smlouvu o dodávce energie a s námi uzavřete smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy. Vy jako zákazník s námi potom budete komunikovat napřímo. Vyplníte tedy žádost o zajištění služby distribuční soustavy –  formulář D7 a zašlete nám sken žádosti na e-mail smlouvy.distribuce@egd.cz.
Nainstalujeme vám elektroměr

Po uzavření smlouvy zažádá váš vybraný dodavatel o instalaci elektroměru dle dohodnutého termínu a my vám přijedeme elektroměr nainstalovat.

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.