Přejít k hlavnímu obsahu

Nové připojení
lokální distribuční soustavy

Např. připojení obchodního centra, transformátoru v průmyslové zóně, které budete využívat jako lokální distribuční soustavu

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud chcete třeba připojit k naší distribuční soustavě svou lokální distribuční soustavu (areál, obchodní centrum s odběrnými místy, připojenými k vaší soustavě apod.)

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o zařízení a o odběru:
  • předávací místo
  • nejvyšší napěťová hladina
  • jednopólové schéma
  • požadovaná hodnota rezervovaného příkonu
  • charakter odběru
  • plánovaný odběr energie za rok
 • přehledný situační plánek (katastrální mapu, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy, příjezdové cesty a zamýšleného vstupu

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D5

Žádost společně se situačním plánkem lze podat:

 • e-mailem na info@egd.cz 
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

Lhůta 60 dnů platí pro žádost na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí. Pokud žádáte o připojení na hladině nízkého napětí, je lhůta ve všech bodech tohoto kroku poloviční, tzn. 30 dnů (netýká se lhůty pro uhrazení podílu na oprávněných nákladech).

do 60 dnů

Pokud jste žádali o připojení na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, návrh Smlouvy o připojení vám zašleme do 60 dnů

do 60 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 60 dnů zašlete podepsaný zpět.

Podíl na oprávněných nákladech

Na základě vyhlášky o připojení hradí žadatel o připojení tzv. podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Výše podílu se odvíjí od velikosti požadovaného příkonu, zákazník platí za velikost jističe. Výši vašeho podílu se dozvíte ve smlouvě.

Zde si můžete spočítat váš podíl na oprávněných nákladech.

do 15 dnů

První část podílu je potřeba uhradit do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy a druhou do data uvedeného ve smlouvě. Částku můžete uhradit také dohromady. Platební údaje jsou uvedeny ve Smlouvě o připojení.

do 60 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 60 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

Příprava odběrného místa

Podle podmínek uvedených ve smlouvě připravte odběrné místo.