Přejít k hlavnímu obsahu

Nové připojení k síti zemního plynu pro velkoodběratele

Připojení s předpokládanou roční spotřebou vyšší než 60 000 m3 (630 MWh)

1. Co budete k podání žádosti potřebovat

 • vaše údaje a kontakty
  • údaje o odběrném místě včetně technické specifikace budoucího odběru:
  • využití odběrného místa (byt, administrativní prostory, výrobní prostory aj.)
  • charakter odběru (vaření, vytápění aj.)
  • předpokládaná roční spotřeba zemního plynu v m3/rok
 • přehledný situační plánek (katastrální mapu, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy objektu, příjezdové cesty a zamýšleného vstupu

 

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D24

Žádost společně se situačním plánkem lze podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 60 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 60 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou. V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o způsobu připojení, přípravě odběrného místa i realizaci přípojky.

do 60 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 60 dnů zašlete podepsaný zpět.
 

Příprava odběrného místa a revizní zprávy

Po podpisu smlouvy a dokončení přípravy odběrného místa si zajistěte návštěvu vámi vybraného revizního technika, který provede revizi připojovaného odběrného plynového zařízení.

Uzavření smlouvy o dodávce

Následně si vyberte vhodného dodavatele zemního plynu a uzavřete s ním smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu.

Seznam dodavatelů naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu.
 

Nainstalujeme vám plynoměr

Po uzavření smlouvy o sdružených službách, zažádá váš vybraný dodavatel o instalaci plynoměru.

Plynoměr nainstaluje náš pracovník do 5 pracovních dnů (termín montáže se může prodloužit v závislosti na termínu dodání plynoměru až o 6 týdnů). Revizní zprávu a tlakovou zkoušku ukážete na místě našemu pracovníkovi při samotné instalaci měřidla. 

 

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.