Přejít k hlavnímu obsahu

1. O jakou službu se jedná a pro koho je určena?

Moc dobře víme, jak je důležité reagovat na trhu rychle, a proto jsme pro Vás vytipovali lokality pro připojení odběrných míst do napěťové hladiny velmi vysokého napětí (VVN) a vysokého napětí (VN) s volnou distribuční kapacitou. Bezplatně Vám poskytneme předběžné a orientační informace před podáním žádosti o připojení, tak abyste mohli co nejrychleji realizovat Váš investiční projekt.

Kde najde služba využití?

  • pro investory nebo zástupce investorů do například datových center, průmyslu nebo strojírenství

2. Jaké jsou benefity služby?

  • Stěžejní předběžné informace od jedné kontaktní osoby

3. Na co se nejčastěji ptáte?

Je služba zpoplatněná?

Ne, služba není zpoplatněná. Je zdarma.

Může se stát, že se poskytnuté informace v čase změní?

Poskytujeme nezávazné informace o možnostech připojení nového odběrného místa k distribuční soustavě EG.D, a.s. na hladině velmi vysokého nebo vysokého napětí, a to na základě výběru vhodných lokalit. Poskytnuté údaje jsou pouze informativní, nijak nenahrazují podání žádosti o připojení a její vyhodnocení z naší strany, a proto nezaručuje ani nevylučuje připojitelnost nového odběrného místa k síti. Pokud chcete nové odběrné místo připojit, je nutné podat žádost o připojení, kterou posoudíme a vydáme k ní písemné stanovisko.

Poskytnuté údaje vychází z dostupných údajů o stavu sítě a zpracovaných žádostech ke dni uvedeném jako datum aktualizace, přičemž tyto i další důležité parametry ovlivňující připojitelnost se v čase mění. Informace proto nemusejí odpovídat situaci v době podání formální žádosti o připojení.

​​​Máte další otázky nebo zájem o službu?

Napište nám prosím e-mail na sluzby@egd.cz.

 

 

datova_centra