Přejít k hlavnímu obsahu

Krátkodobé připojení elektřiny na hladině nízkého napětí

Mimořádné připojení k síti na dobu určitou

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

K čemu žádost slouží

 • ve výjimečných případech pro připojení při stavbě nového domu nebo jiné menší stavby (např. chata, garáž).
  Žádost podávejte v případě, že:

  • máte od nás informaci, že realizace vaší trvalé přípojky není možná ihned,
  • potřebujete pro stavbu jiné technické zázemí, např. vyšší jistič.

Pokud stavíte nový dům a technické zázemí vám vyhovuje, vždy využijte trvalého připojení elektřiny.

 • pro připojení kulturní akce
 • pro připojení jednorázové krátkodobé stavební akce (pro stavební firmy)

Krátkodobě nelze připojit výrobnu ani mikrozdroj.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o odběrném místě, zejména:
  • velikost jističe (1x25A, 3x20A aj,) - nápověda pro výběr jističe
  • počet fází (jednofázové, třífázové)
  • druh odběru (stavební odběr, odběr pro kulturní akce aj.)
  • plánované spotřebiče a jejich příkon
 • přehledný situační plánek (katastrální mapu, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy objektu, příjezdové cesty a zamýšleného vstupu 
  V případě podání online žádosti plánek není nutný.

2. Podání žádosti

Výhody podání online:

 • Rychlejší zpracování žádosti
 • Při vyplňování vás upozorníme na případné chyby

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení a uhrazení nákladů

do 30 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 30 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o termínu připojení, přípravě odběrného místa i úhradě nákladů.

do 30 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů zašlete podepsaný zpět.

Podíl na oprávněných nákladech

Na základě vyhlášky o připojení hradíte jako žadatel o připojení tzv. podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Výše podílu se odvíjí od hodnoty vámi požadovaného příkonu. Skutečnou výši vašeho podílu naleznete ve smlouvě.

Zde si můžete spočítat váš podíl na oprávněných nákladech.

do 15 dnů

Částku je nutné uhradit do 15 dnů od doručení předpisu platby, můžete ji uhradit složenkou i bankovním převodem.
 

Příprava odběrného místa a výpis z revizní zprávy

Po podpisu smlouvy a dokončení přípravy odběrného místa je potřeba zajistit návštěvu revizního technika, který provede revizi připojovaného elektrického zařízení.

Revizní zprávu budete potřebovat u dodavatele elektřiny pro uzavření smlouvy, na základě které bude možné zahájit dodávku elektrické energie.

Při výběru hlavního jističe, umístění elektroměrového rozvaděče apod. dbejte na dodržení Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav.
 

Uzavření smlouvy o dodávce

Následně si vyberte vhodného dodavatele elektřiny a uzavřete s ním smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny. Tu bude možné uzavřít jenom na dobu určitou, tj. nejpozději do skončení platnosti Smlouvy o krátkodobém připojení.

Seznam dodavatelů naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu.
 

Nainstalujeme vám elektroměr

Po uzavření smlouvy o sdružených službách zažádá váš vybraný dodavatel o instalaci elektroměru. Elektroměr naistaluje náš pracovník do 5 pracovních dnů, pokud byly splněny podmínky stanovené ve Smlouvě o krátkodobém připojení.
 

Uzavření smlouvy o připojení na trvalý odběr

Pokud chcete, aby vaše odběrné místo bylo připojeno k naší distribuční soustavě trvale (na dobu neurčitou), je nutné nás včas před vypršením platnosti Smlouvy o krátkodobém připojení požádat o trvalé připojení – postup viz nové připojení.

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.